Verzuimgesprek leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts

Om de voortgang te bewaken in het kader van de Wet verbetering poortwachter kan het zinvol zijn een verzuimgesprek te doen met leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts.

In een driegesprek geeft de bedrijfsarts advies over de mogelijkheden in het werk. De bedrijfsarts kan doorverwijzen naar andere adviseurs van Bedrijfszorg, zoals bedrijfsmaatschappelijk werk, re-integratie-adviseurs of een arbeidsdeskundige.

Second opinion bedrijfsarts

Als een medewerker twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts, dan kan de medewerker vragen om een second opinion van een andere bedrijfsarts. Het aanvragen van een second opinion gaat altijd in overleg met de huidige bedrijfsarts. De huidige bedrijfsarts moet het verzoek tot een second opinion accepteren tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om het niet te doen. In dit geval moet de bedrijfsarts deze argumenten schriftelijk aan de medewerker kenbaar maken.

Voorbeelden van situaties waarin de medewerker een second opinion kan aanvragen:

  • de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over welke werkzaamheden hij tijdens zijn verzuim kan verrichten;
  • de werknemer twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over de vraag of er sprake kan zijn van een beroepsziekte;

Lees meer informatie over second opinion bedrijfsarts en waar een second opinion niet voor bedoeld is op het Arboportaal.

Aanmelden en contact

Heb je behoefte aan een verzuimgesprek (ofwel driegesprek) met leidinggevende, medewerker en bedrijfsarts, meldt je dan aan via het aanmeldformulier. Let op: na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog eens controleren en eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het document definitief met de knop ‘verzend’. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanmelding.

Voor overige vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.

Aanvraag

Organisatie *

Om te kunnen bepalen naar welke bedrijfsgezondheidszorg mailbox wij uw volledig ingevulde formulier moeten sturen, is het noodzakelijk dat wij weten welke organisatie het betreft.

Om te kunnen bepalen met welke bedrijfsarts wij het 3-gesprek moeten plannen is het bij een aantal organisaties van belang te weten bij welk organisatieonderdeel de medewerker werkt.

Zodat de bedrijfsarts bekend is met het adres waar het gesprek zal worden gehouden.

Soort aanvraag 3-gesprek *

Het soort 3-gesprek is bepalend voor de planning van het gesprek. Bij ‘Gelijk met 3’ kan iedereen dezelfde uitnodiging ontvangen. Bij ‘Beginnen met 2 en later met 3’, zullen de medewerker en de leidinggevende ieder een aparte brief met verschillende aanvangstijdstippen ontvangen.

Gegevens van de leidinggevende

Vul de voornaam van de leidinggevende in.

Vul de tussenvoegsels in.

Vul de achternaam van de leidinggevende in.

Het zakelijk e-mailadres is noodzakelijk zodat de leidinggevende als deelnemer aan het 3-gesprek, kan worden uitgenodigd.

Het zakelijk telefoonnummer is noodzakelijk omdat wij de leidinggevende bij spoedgevallen, bijv. het door omstandigheden op korte termijn moeten afzeggen van de afspraak, willen kunnen bereiken.

Gegevens van de medewerker

Vul de voornaam van de medewerker in.

Vul de tussenvoegsels in.

Vul de achternaam van de medewerker in.

Het personeelsnummer is terug te vinden op de personeelskaart in het P-Direkt portaal.

Een medewerker die ziek thuis is, is niet altijd in staat om het zakelijk e-mailadres te checken, dan biedt het privé e-mailadres uitkomst.

Een medewerker die ziek thuis is, heeft niet altijd de beschikking over de zakelijke telefoon. Bij spoedgevallen, bijvoorbeeld wijziging in de afspraak door ziekte van één van de gesprekspartners, beschikken wij graag over het privé telefoonnummer.

Bij sommige consulten is het noodzakelijk dat een volledig ingevulde vragenlijst wordt meegestuurd.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken de gegevens van de medewerker en de leidinggevende om de aanvraag voor een 3-gesprek in behandeling te nemen en u aan de juiste bedrijfsarts te kunnen koppelen. Uw gegevens en die van uw leidinggevende zullen, als zij nog niet in Dotweb bekend waren, daarin worden opgenomen. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen voor onze artsen en medisch secretaresses toegankelijk. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij vragen de gegevens van de medewerker en die van de leidinggevende om u beiden uit te kunnen nodigen voor een 3-gesprek en om dit gesprek goed voor te kunnen bereiden. Grondslag voor het vragen van deze gegevens is dat een 3-gesprek wettelijk verplicht is.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De door u in het formulier ingevulde gegevens worden naar een, vast e-mailadres gestuurd. Bij binnenkomst in de inbox van dit e-mailadres zal een medisch secretaresse de mail openen en de verstrekte gegevens, indien nog noodzakelijk, overnemen in Dotweb. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. Nadat de gegevens in Dotweb zijn overgenomen en het 3-gesprek is gepland, zal de mail inclusief de bijlage permanent worden verwijderd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij de gegevens uit het formulier in Dotweb hebben overgenomen, worden deze permanent verwijderd. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. De gegevens in Dotweb behoren tot het medisch dossier en moeten wettelijk maximaal vijftien jaar worden bewaard.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij