Verzuimspreekuur

Een bedrijfsarts begeleidt medewerkers bij re-integratie. Vanaf dag 1 van het verzuim is de Wet verbetering poortwachter van kracht. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan de oproep voor het verzuimspreekuur.

Wet verbetering poortwachter

Om het aantal medewerkers dat (langdurig) ziek is terug te dringen, is de Wet verbetering poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. Lees meer over Wet verbetering poortwachter op het Arboportaal.

Hoe kan Bedrijfszorg bijdragen aan verzuimbegeleiding

De bedrijfsarts geeft leidinggevende en medewerker advies over herstel en re-integratie. De leidinggevende kan verzoeken tot een afspraak voor het verzuimspreekuur via onderstaand aanmeldformulier.

Tijdens de verzuimbegeleiding worden er in afstemming met de medewerker en leidinggevende (vervolg)afspraken gemaakt. De bedrijfsarts koppelt na een verzuimspreekuur terug aan zowel de medewerker als de leidinggevende over:

  • de mogelijkheden in het werk;
  • stand van zaken (niet inhoudelijk, maar op procesniveau) van de ingezette interventies vanuit de vraag: zijn ingezette interventies effectief of is iets anders of iets aanvullends nodig?
  • of medewerker en leidinggevende voldoen aan de inspanningen in het kader van herstel/re-integratie (Wet verbetering poortwachter).

Vanaf het eerste verzuimspreekuur houdt de bedrijfsarts een persoonlijk medisch dossier van de medewerker bij. Dit medisch dossier valt onder het medisch geheim en onder de Wet verbetering poortwachter. De bedrijfsartsen leggen hun dossiers vast in een gecertificeerd web-based verzuimsysteem dat voldoet aan de privacy-, veiligheid- en informatiebeveiligingseisen.

Advies verzuimbegeleiding voor leidinggevende

Soms zijn er vraagstukken over preventie en verzuim waar je als leidinggevende zelf graag met de bedrijfsarts, wellicht in samenwerking met andere adviseurs, over in gesprek gaat. Bij enkele organisaties zijn hiervoor aparte spreekuren ingericht. Als dit niet zo is kun je met het aanmeldformulier een gesprek aanvragen.

Aanmelden en contact

Heb je behoefte aan een verzuimspreekuur voor je medewerker of voor advies, meldt je dan aan via onderstaand aanmeldformulier. Let op: na invullen van het formulier en aanklikken knop ‘ga verder’, kun je de gegevens nog eens controleren eventueel aanpassen. Daarna verzendt je het document definitief met de knop ‘verzend’. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanmelding.

Voor overige vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.

Aanvraag

Organisatie *

Gegevens van de medewerker

Vul uw voornaam in.

Vul de tussenvoegsels van uw achternaam in, zodat wij over uw juiste en volledige achternaam beschikken.

Vul uw achternaam in.

Uw geboortedatum kan één van de onderscheidende gegevens zijn, als er een persoon met dezelfde voorletters en achternaam is.

Het personeelsnummer is terug te vinden op de personeelskaart in het P-Direkt portaal.

Wij communiceren met u via het zakelijk e-mailadres.

Bij spoedgevallen, bijvoorbeeld bij het op het laatste moment annuleren van de afspraak, beschikken wij graag over uw zakelijk telefoonnummer.

Beschrijf kort waarom u een consult bij de bedrijfsarts aanvraagt.

Gegevens van de leidinggevende

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Medewerker is de aanvrager: “Wij gebruiken uw gegevens en, indien van toepassing*, die van uw leidinggevende om uw aanvraag voor het Verzuimspreekuur in behandeling te kunnen nemen en om u aan de juiste bedrijfsarts te kunnen koppelen. Uw gegevens, en indien van toepassing* die van uw leidinggevende, zullen als zij die nog niet in Dotweb bekend waren, daarin worden opgenomen. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen voor onze artsen en medisch secretaresses toegankelijk. De gegevens worden niet met derden gedeeld.” *Er zijn medewerkers die buiten de leidinggevende een verzoek doen voor een consult bij de bedrijfsarts. In dat soort situaties zijn de gegevens van de leidinggevende niet noodzakelijk. Leidinggevende is de aanvrager: “Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding voor het Verzuimspreekuur van uw medewerker in behandeling te kunnen nemen of om de gegevens in ons geautomatiseerd systeem Dotweb te controleren op actualiteit. Betreft het nl. een ooit zieke, dan zijn deze gegevens sinds de laatste herstel-/betermelding niet meer geactualiseerd. Na invoering/actualisering van de gegevens wordt uw medewerker aan de juiste bedrijfsarts gekoppeld. Uw gegevens en die van uw medewerker zullen, als zij nog niet in Dotweb bekend waren, daarin worden opgenomen. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen voor onze artsen en medisch secretaresses toegankelijk. De gegevens worden niet met derden gedeeld.”

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Medewerker is de aanvrager: “Wij vragen uw gegevens om u uit te kunnen nodigen voor een consult met de bedrijfsarts en zodat de bedrijfsarts dit consult goed kan voorbereiden.” Leidinggevende is de aanvrager: “Wij vragen de gegevens van uw medewerker om deze uit te kunnen nodigen voor consult bij de bedrijfsarts en zodat de bedrijfsarts dit consult goed kan voorbereiden.” Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw melding in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Bij zowel de medewerker als de leidinggevende als aanvrager: “De door u in het formulier ingevulde gegevens worden naar een vast e-mailadres gestuurd. Bij binnenkomst in de inbox van dit e-mailadres zal een medisch secretaresse de mail openen en de verstrekte gegevens, indien nog noodzakelijk, overnemen in Dotweb. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. Nadat de gegevens in Dotweb zijn overgenomen en het consult is gepland, zal de mail inclusief de bijlage permanent worden verwijderd.”

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Bij zowel de medewerker als de leidinggevende als aanvrager: “Zodra wij de gegevens uit het formulier in Dotweb hebben overgenomen, worden deze permanent verwijderd. Dotweb is ons medisch afspraken- en registratiesysteem en is alleen toegankelijk voor onze artsen en medisch secretaresses. De gegevens in Dotweb behoren tot het medisch dossier en moeten wettelijk maximaal vijftien jaar worden bewaard.”

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij