Wij adviseren leidinggevenden en medewerkers over hoe ze hun eigen regie kunnen pakken bij het voorkomen van problemen of oplossen ervan. Daarnaast adviseren we over vragen die te maken hebben met de uitvoering van personele zorgtaken.

Veel gestelde vragen Bedrijfszorg

De meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

We werken multidisciplinair

De verschillende adviseurs werken nauw met elkaar samen. Hierdoor pakken ze vraagstukken op een multidisciplinaire manier aan. Zo heeft u snel toegang tot de juiste zorg.

Beroepscode

De adviseurs van EC O&P houden zich aan de beroepscode die specifiek voor hun vakgebied geldt.

Dienstverlening

Bedrijfszorg levert onderstaande producten en diensten. Via meer informatie gaat u naar uitgebreide uitleg en verwijzingen naar relevante informatie. U vindt er ook digitale formulieren waarmee u dienstverlening kunt aanvragen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

In de meeste gevallen gaan mensen na ziekte vanzelf weer snel aan het werk. Leidinggevende en medewerker komen er door het maken van goede afspraken samen uit. Soms is verzuim complexer en is begeleiding door experts wenselijk.

Bedrijfsgeneeskundige Dienstverlening

BIG-geregistreerde bedrijfsartsen, medisch secretaresses, een verzuimsysteem en een multidisciplinaire aanpak van bedrijfsgeneeskundige vraagstukken. Deze adviseren en ondersteunen organisaties, leidinggevenden en medewerkers bij het creëren van een gezond werkklimaat en werkplezier.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW’er) adviseert, ondersteunt en begeleidt een (rijks)medewerker als werk geen plezier meer geeft. Daarnaast adviseert de BMW’er leidinggevenden en management met vragen over de uitvoering van hun personele zorgtaak.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft alles te maken met gezond werken, mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Medewerker en werkgever hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. Het Expertisecentrum Organisatie en Personeel adviseert medewerkers, leidinggevenden, teams, HR-managers en rijksorganisaties over een gezond werkklimaat en werkplezier en ondersteunt ze hierbij.

Eigen risicodragerschap – WGA & ZW

Het Rijk is eigen risicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). 

Ergonomie op de werkplek

Bewust omgaan met uw werk en werkplek voorkomt gezondheidsklachten. Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. EC O&P  heeft verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die daarbij kunnen helpen.

Kerndeskundigen

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk om, in samenwerking met de werknemers, een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Waar nodig met deskundige ondersteuning van gecertificeerde kerndeskundigen: een hogere veiligheidskundige, een arbeids- en organisatiedeskundige, een arbeidshygiënist of een bedrijfsarts. De kerndeskundige adviseert over (complexe) vraagstukken die te maken hebben met bedrijfszorg in de volle breedte.

Re-integratie

De re-integratieadviseurs van Bedrijfszorg leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van personeel in rijksorganisaties.

Risico-inventarisatie en evaluatie

EC O&P adviseert over de opzet en uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Adviseurs begeleiden bij een RI&E en voeren deze op efficiënte wijze uit.

Schuldhulpverlening

Financiële problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid van een medewerker en het dagelijks functioneren. EC O&P begeleidt en ondersteunt de medewerker en werkgever bij het bespreken, aanpakken en oplossen van deze problemen met schuldhulpverlening.

Vertrouwenspersonen

Rijksorganisaties kunnen bij Bedrijfszorg vertrouwenspersonen inhuren. Het Netwerk Vertrouwenspersonen zorgt voor verdere professionalisering van de vertrouwenspersonen bij het Rijk.

Verzuim - Multidisciplinair expertteam

Een multidisciplinair expertteam verzuim kijkt met een nieuwe en frisse blik naar complexe langdurige verzuimkwesties en begeleidt rijksorganisaties om deze op te lossen.

Contact

Voor vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.