Directeur over werkstress: ‘manage je energie en niet je tijd’

Carolien Franken is directeur Dienstencentrum bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. In situaties waarin de politiek bestuurlijke druk hoog is, kent zij werkstress. Hoe gaat zij als directeur hier mee om?

Het interviewgesprek valt voor directeur Carolien Franken samen met de komst van twee nieuwe ministers, een staatssecretaris én een naamswijziging van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het Dienstencentrum, waarvan Carolien directeur is, coördineert de overgang naar de nieuwe naam. De naamswijziging heeft een aantal praktische consequenties. Dat wordt momenteel in kaart gebracht. Denk aan het aanpassen van de e-mailadressen van medewerkers, de websites en andere communicatie-uitingen.

Carolien Franken

Carolien Franken, directeur Dienstencentrum bij ministerie Justitie en Veiligheid: ‘laat je niet gek maken’

Even afstand nemen

‘Als ik geen werkzaamheden kan delegeren, begin ik met het opnieuw prioriteren van mijn werkzaamheden. Dan houd ik me bezig met die zaken die nu belangrijk én dringend zijn.’ Carolien merkt op dat zij in haar functie deze regelcapaciteit heeft en dat dit niet voor iedereen mogelijk is. ‘Ook bij mij kan het werk zich opstapelen en dan neem ik bewust wat afstand van het vraagstuk en de daarbij horende stress. Dit kan ik door simpelweg even iets geheel anders te doen. Dan creëer ik ruimte voor mezelf waardoor ik zaken weer vanuit een nieuw perspectief zie. Wandelen tijdens de lunchpauze heeft hetzelfde effect: je neemt even afstand van je werk. Na de pauze kijk je met een frisse blik tegen je werk aan.’ Carolien gelooft dat bij de omgang met werkdruk het belangrijk is om je energie te managen, niet je tijd.

Stoom afblazen

‘Het is ook belangrijk dat je over je stress kunt praten met directe collega’s. Erover praten kan een steun zijn, de ander biedt even een luisterend oor en je kunt weer verder.’ De stijl van leidinggeven helpt ook bij het verlagen van stress bij medewerkers. ‘Zo merk ik in mijn organisatie dat het geven van vertrouwen, structuur, duidelijkheid en het zorgen voor een open sfeer stressverlagend werkt.’ Ook probeer ik medewerkers bij te staan als de politiek of bestuurlijke druk groot is.

Workshop voor alleen medewerkers

‘In de periodieke medewerkerstevredenonderzoeken (MTO) komen de onderwerpen werkdruk en werkstress altijd terug. We hebben al veel gedaan met allerlei soorten trainingen. Dit jaar besteden wij hier aandacht aan met workshops voor alleen medewerkers, zónder aanwezigheid van leidinggevenden. Zo kunnen medewerkers onder professionele begeleiding onderling met elkaar in gesprek gaan over werkdruk en werkstress. Deelname is vrijwillig.’Carolien geeft aan dat er ook een rol voor de leidinggevende is weggelegd. Want leidinggevenden en medewerkers moeten uiteindelijk het gesprek met elkaar aangaan: ‘Alleen samen kun je de wedstrijd winnen.’

Er zijn al vele tips en initiatieven beschikbaar op het gebied van werkdruk en werkstress. We hebben deze voor u verzameld op de pagina werkstress.