EC O&P ondersteunt bij bezwaarprocedures.

We bieden de volgende diensten aan:

 • Bezwarenadviescommissies

  Personele bezwaren worden behandeld door een departementale of een rijksbrede bezwarenadviescommissie. Deze commissies worden door ons zowel juridisch als logistiek ondersteund.

 • Klachtencommissie

  Op verzoek stellen we een klachtencommissie samen. Daarvoor leveren we, als dat gewenst is, een voorzitter en een secretaris. Daarnaast bieden onze adviseurs onafhankelijke secretariële ondersteuning: we bereiden een hoorzitting inhoudelijk voor, inclusief een preadvies en we stellen na de hoorzitting het verslag en definitief advies op.

 • Plaatsingsadviescommissie en bedenkingencommissie

  EC O&P ondersteunt u juridisch bij uw plaatsingstraject. Indien u gebruik wenst te maken van onze dienstverlening verzoeken wij u om uw aanvraag voor een secretaris in ieder geval twee maanden voordat het plaatsingstraject gaat starten bij ons aan te vragen. Vervolgens zal een intakegesprek met u plaatsvinden om in samenspraak de uit te voeren werkzaamheden te bespreken. De logistieke ondersteuning van de commissie behoort niet tot de werkzaamheden en zal door uw organisatie zelf verzorgd moeten worden.

 • Aansluiting bij de rijksbrede bezwarencommissie
  Alle departementen kunnen zich aansluiten bij de rijksbrede bezwarenadviescommissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. EC O&P ondersteunt deze bezwarencommissie met onafhankelijke juridische en logistieke ondersteuning.