Bezwaarprocedures

UBR Personeel ondersteunt bij bezwaarprocedures.

We bieden de volgende diensten aan:

Bezwarenadviescommissies

Personele bezwaren worden behandeld door een departementale of een rijksbrede bezwarenadviescommissie. Deze commissies worden door ons zowel juridisch als logistiek ondersteund.

Klachtencommissie

Op verzoek stellen we een klachtencommissie samen. Daarvoor leveren we, als dat gewenst is, een voorzitter en een secretaris. Daarnaast bieden onze adviseurs onafhankelijke secretariële ondersteuning: we bereiden een hoorzitting inhoudelijk voor, inclusief een preadvies en we stellen na de hoorzitting het verslag en definitief advies op.

Plaatsingsadviescommissie en bedenkingencommissie

UBR Personeel ondersteunt je juridisch bij jouw plaatsingstraject. Als je gebruik wilt te maken van onze dienstverlening verzoeken wij je om jouw aanvraag voor een secretaris in ieder geval 2 maanden voordat het plaatsingstraject gaat starten bij ons in te dienen. Vervolgens zal een intakegesprek met je plaatsvinden om in samenspraak de uit te voeren werkzaamheden te bespreken. De logistieke ondersteuning van de commissie behoort niet tot de werkzaamheden en zal door jouw organisatie zelf verzorgd moeten worden.

Aansluiting bij de rijksbrede bezwarencommissie

Alle departementen kunnen zich aansluiten bij de rijksbrede bezwarenadviescommissie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. UBR Personeel ondersteunt deze bezwarencommissie met onafhankelijke juridische en logistieke ondersteuning.