Door ons vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van uw businessplannen of portfolioplannen zijn wij in staat u te adviseren over de momenten en over de wijze waarop u de markt zodanig kunt betrekken dat deze u maximaal ondersteunt.

Sourcingstrategie

Wij lopen samen met u door uw businessplannen en portfolioplannen heen en analyseren welke momenten nuttig zijn om de leveranciersmarkt te betrekken (en op welke wijze) of om eventuele marktbenaderingen te starten (zoals de voorbereiding voor het opstellen van specificaties).