Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werkers adviseren, ondersteunen en begeleiden rijksmedewerkers als het werk geen plezier meer geeft. Daarnaast adviseren ze leidinggevenden en management met vragen over de uitvoering van hun personele zorgtaak.

Voor medewerkers

Bij de bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW'er) kun je terecht als je hoge werkdruk ervaart, psychische of fysieke klachten, werkstress, geen aansluiting kunnen vinden bij collega’s en/of leidinggevende, overbelasting, veranderingen in de organisatie, conflicten over werkinhoud of de manier van werken, pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie, onzekerheid over de functie, financiële problemen, de balans tussen werk en privé.

Advies voor leidinggevenden en management

Een bedrijfsmaatschappelijk werker adviseert leidinggevenden en management. Bijvoorbeeld over situaties die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers negatief beïnvloeden. Denk aan spanningen in de arbeidsrelaties, werkstress, organisatieveranderingen, alcoholmisbruik, pesten, seksuele intimidatie, discriminatie.

Beroepscode

Een bedrijfsmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk om met contacten en gegevens. Deze adviseur hanteert de beroepscode van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk.

Contact

Onze bedrijfsmaatschappelijk werkers werken voor alle rijksorganisaties op hun locatie. Kijk op de site van jouw organisatie wie jouw BMW’er is. Als dit niet mogelijk is of als deze niet te vinden is, bel dan naar het secretariaat van Bedrijfszorg: 070 700 05 30.

Online bedrijfsmaatschappelijk werk

Wil je liever dat een bedrijfsmaatschappelijk werker je in eerste instantie helpt via online contact of zoek je een combinatie van online contact en persoonlijke gesprekken? Vul dan het formulier in.