Bedrijfszorg

Bedrijfszorg richt zich op veilig en gezond werken binnen het Rijk. Wij adviseren leidinggevenden en medewerkers over hoe ze hun eigen regie kunnen pakken bij het voorkomen van problemen of oplossen ervan. Daarnaast adviseren we over vragen die te maken hebben met de uitvoering van personele werkgeverstaken.

Advies

Bedrijfszorg werkt en geeft advies:

  • multidisciplinair; verschillende adviseurs werken samen en pakken hierdoor vraagstukken vanuit verschillend perspectief om duurzame oplossing te vinden. Doordat de adviseurs nauw samenwerken heb je u snel toegang tot de juiste zorg.
  • professioneel; er werken gecertificeerde adviseurs. Ze houden zich aan de geldende beroepscodes die specifiek voor hun vakgebied geldt.

Dienstverlening

Bedrijfszorg levert onderstaande producten en diensten. Via meer informatie ga je naar uitgebreide uitleg en verwijzingen naar relevante informatie. Via aanmeldformulieren (digitaal) kun je dienstverlening aanvragen.

Arbeidsdeskundig onderzoek

In de meeste gevallen gaan mensen na ziekte vanzelf weer snel aan het werk. Leidinggevende en medewerker komen er door het maken van goede afspraken samen uit. Soms is verzuim complexer en is begeleiding door experts wenselijk.

Bedrijfsgeneeskundige Dienstverlening

BIG-geregistreerde bedrijfsartsen, ondersteunt door het medisch secretariaat, adviseren leidinggevenden en medewerkers over veilig en gezond werken. Bedrijfsartsen werken samen met de andere (kern)deskundigen van Bedrijfszorg. De bedrijfsartsen leggen hun dossiers vast in een gecertificeerd web-based verzuimsysteem dat voldoet aan de privacy-, veiligheid- en informatiebeveiligingseisen.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

De bedrijfsmaatschappelijk werker (BMW'er) adviseert, ondersteunt en begeleidt een (rijks)medewerker als werk geen plezier meer geeft. Daarnaast adviseert de BMW’er leidinggevenden en management met vragen over de uitvoering van hun personele zorgtaak.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid heeft alles te maken met gezond werken, mobiliteit en persoonlijke ontwikkeling. Medewerker en werkgever hebben daarin hun eigen verantwoordelijkheid. UBR Personeel adviseert medewerkers, leidinggevenden, teams, HR-managers en rijksorganisaties over een gezond werkklimaat en werkplezier en ondersteunt ze hierbij.

Eigen risicodragerschap – WGA & ZW

Het Rijk is eigen risicodrager voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). 

Ergonomie op de werkplek

Bewust omgaan met je werk en werkplek voorkomt gezondheidsklachten. Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. UBR Personeel heeft verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die daarbij kunnen helpen.

Kerndeskundigen

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk om, in samenwerking met de werknemers, een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Waar nodig met deskundige ondersteuning van gecertificeerde kerndeskundigen: een hogere veiligheidskundige, een arbeids- en organisatiedeskundige, een arbeidshygiënist of een bedrijfsarts. De kerndeskundige adviseert over (complexe) vraagstukken die te maken hebben met bedrijfszorg in de volle breedte.

Re-integratie

De re-integratieadviseurs van Bedrijfszorg leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van verzuim en het vergroten van inzetbaarheid van personeel in rijksorganisaties.

Risico-inventarisatie en evaluatie

UBR Personeel adviseert over de opzet en uitvoering van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Adviseurs begeleiden bij een RI&E en voeren deze op efficiënte wijze uit.

Schuldhulpverlening

Financiële problemen kunnen een negatieve invloed hebben op de gezondheid van een medewerker en het dagelijks functioneren. UBR Personeel begeleidt en ondersteunt de medewerker en werkgever bij het bespreken, aanpakken en oplossen van deze problemen met schuldhulpverlening.

Vertrouwenspersonen

Rijksorganisaties kunnen bij Bedrijfszorg vertrouwenspersonen inhuren. Het Netwerk Vertrouwenspersonen zorgt voor verdere professionalisering van de vertrouwenspersonen bij het Rijk.

Verzuim - Multidisciplinair expertteam

Een multidisciplinair expertteam verzuim kijkt met een nieuwe en frisse blik naar complexe langdurige verzuimkwesties en begeleidt rijksorganisaties om deze op te lossen.

Contact

Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum UBR Personeel.