Kerndeskundigen

Volgens de Arbowet is de werkgever verantwoordelijk om, in samenwerking met de werknemers, een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. Waar nodig met deskundige ondersteuning van gecertificeerde kerndeskundigen: een hogere veiligheidskundige, een arbeids- en organisatiedeskundige, een arbeidshygiënist of een bedrijfsarts. De kerndeskundige adviseert over (complexe) vraagstukken die te maken hebben met bedrijfszorg in de volle breedte.

Vraagstukken

Denk bij vraagstukken aan een onderzoek naar hoe medewerkers werkdruk beleven. Maar ook het vertalen van ziekteverzuim naar concrete stappen of maatregelen om dit terug te dringen. Het eigen regie model is ook één van de onderwerpen waarmee we aan de slag gaan. We hebben hiervoor een serie workshops ontwikkeld. Een ander vraagstuk gaat over het uitwerken van arbobeleid. Daarover geven we (ondersteunend) advies. Of bijvoorbeeld advies bij vraagstukken over arbeidsomstandigheden.

Contact

Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum UBR Personeel.

> Lees veelgestelde klantvragen