Business alignment

Door ons vroegtijdig te betrekken bij de ontwikkeling van je businessplannen of portfolioplannen zijn wij in staat je te adviseren over de momenten en over de wijze waarop je de markt zodanig kunt betrekken dat deze je maximaal ondersteunt.

Sourcingstrategie

Wij lopen samen met jou door je businessplannen en portfolioplannen heen en analyseren welke momenten nuttig zijn om de leveranciersmarkt te betrekken (en op welke wijze) of om eventuele marktbenaderingen te starten (zoals de voorbereiding voor het opstellen van specificaties).