Wij registeren en beheren de informatie over contracten voor auditing, signalering, vragenbeantwoording en contractmanagement. U kunt ook gebruik maken van onze expertise om gemaakte afspraken met leveranciers te bewaken en daar op te sturen.

Wij beantwoorden uw vragen over de contracten die wij voor u hebben afgesloten. Wij houden ook de informatie bij over contracten die door rijksbrede categorieën zijn afgesloten en voor uw organisatie relevant zijn.
Op uw verzoek analyseren wij alle inkoopgebonden uitgaven (spendanalyse). Op basis van deze analyse doen wij u voorstellen ter verbetering van control, vermindering van maverick buying en vraagbundeling.