Contractbeheer

Wij registeren en beheren de informatie over contracten voor auditing, signalering, vragenbeantwoording en contractmanagement. Je kunt ook gebruik maken van onze expertise om gemaakte afspraken met leveranciers te bewaken en daar op te sturen.

Na afronding van inkooptrajecten zorgen wij voor ondertekening door alle betrokkenen. Wij leggen alle informatie vast in het contractenregister en, voor zover van toepassing, in DigiInkoop. Daarmee zorgen we voor een compleet en actueel overzicht van de afgesloten contracten. Wij kunnen je dan met een e-mailnotificatie tijdig adviseren over een verlenging, indexering of opnieuw contracteren. Wij verzorgen ook het meldingenbeheer in DigiInkoop en dragen zo bij aan de volledigheid en actualiteit van het inkoopdossier.