Contractovername

Organisaties kunnen via UBR Personeel aan vaste medewerkers een contractovername aanbieden. De medewerker maakt op vrijwillige basis gebruik van dit aanbod. Na een begeleidingstraject van 30 maanden door bureau POSG, volgt ontslag van rechtswege. De medewerker krijgt vanuit POSG begeleiding om een andere werkgever te vinden of gaat aan de slag als zelfstandig ondernemer.

Bij een contractovername neemt de medewerker ontslag als rijksambtenaar en treedt in tijdelijke dienst bij marktpartij POSG. De medewerker kan daarbij kiezen uit 2 soorten trajecten met begeleiding vanuit POSG:

 1. Begeleiding bij het vinden van werk bij een andere werkgever;
 2. Begeleiding om aan de slag te gaan als zelfstandig ondernemer.

Gedurende het tijdelijke dienstverband bij POSG wordt het huidige netto maandsalaris (exclusief toelagen, inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) aan de medewerker doorbetaald. Ook bouwt de medewerker gedurende deze tijd nog pensioen op bij het ABP. Daarnaast wordt de medewerker door POSG intensief begeleid in het gekozen traject. Vooraf wordt samen met POSG doorgesproken hoe de begeleiding er uit ziet.

Werkwijze

De medewerker wordt door de eigen organisatie bij UBR Personeel aangemeld voor contractovername door POSG. Dit betekent dat de organisatie van de medewerker akkoord is met deelname aan contractovername. Vervolgens neemt POSG contact op met de medewerker voor een intakegesprek. Hierin wordt besproken wat contractovername voor de medewerker persoonlijk betekent (POSG selecteert niet). Daarnaast worden in dit maatwerkgesprek ambities, planvorming en drijfveren besproken. Maar ook de keuze van het begeleidingstraject: werkgeverstraject of zelfstandig ondernemerschap.

Na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst bij het Rijk, en het tekenen van het contract bij POSG, is er sprake van definitieve contractovername. De medewerker neemt dan vrijwillig ontslag bij het Rijk en treedt op diezelfde datum in tijdelijke dienst bij POSG.

Tijdsduur van contractovername

 • 30 maanden bij begeleiding van het vinden van een baan bij een andere werkgever.

 • 24 maanden bij begeleiding naar het zelfstandig ondernemerschap.

De medewerker krijgt bij beide trajecten een tijdelijk dienstverband bij POSG. De medewerker behoudt in het zelfstandig ondernemerschapstraject de mogelijkheid om na 12 maanden alsnog over te stappen naar het werkgeverstraject gedurende maximaal 18 maanden (30 maanden totaal).

Afhankelijk van het gekozen traject loopt het tijdelijk dienstverband bij POSG van rechtswege af na maximaal 30 of 24 maanden. Het is mogelijk dat de medewerker eerder ontslag neemt bij POSG als hij een andere werkgever heeft gevonden.

Voordelen voor werkgever

 • De medewerker treedt in dienst bij POSG;
 • Het departement heeft nog 30 maanden (of minder als de medewerker eerder ontslag neemt doordat hij een andere werkgever vindt) kosten voor de medewerker;
 • Het eigenrisicodragerschap richting het UWV vervalt;
 • De uitbetaling van bovenwettelijke WW aan de medewerker vervalt;
 • De medewerker hoeft niet meer begeleid te worden vanuit de organisatie van vertrek;
 • Er is geen terugkeergarantie voor de medewerker naar het departement;
 • Als de medewerker eerder ontslag neemt bij POSG vanwege het vinden van een andere werkgever, vervallen de salariskosten, begeleidingskosten POSG en fee voor UBR Personeel. Wel betaalt de werkgever een bonus per eerder vertrokken maand aan POSG als de medewerker een functie buiten de rijksoverheid heeft aanvaard en ontslag heeft genomen bij POSG;
 • Als de medewerker tijdens de begeleiding wordt gedetacheerd, vloeit 70% van de opbrengsten van de detachering terug naar de organisatie van vertrek.

Voordelen voor medewerker

 • De medewerker krijgt gedurende 30 maanden intensieve begeleiding naar een andere werkgever of het zelfstandig ondernemerschap zonder dat hij gelijktijdig met zijn huidige werk bezig is;
 • De medewerker behoudt bij het traject van zelfstandig ondernemerschap alle inkomsten die vanuit de onderneming gegenereerd worden;
 • De medewerker ontvangt in het werkgeverstraject een bonus per iedere maand dat hij eerder dan de 30 maanden bij POSG vertrekt;
 • Voorwaarden bonusregeling;
  • andere werkgever gevonden buiten de rijksoverheid;
  • tijdelijk dienstverband is eerder dan de 30 maanden bij POSG beëindigd.
 • Het departement kan ook een stimuleringspremie met de medewerker afspreken. In dergelijke gevallen vervalt de bonus.

Aanmelden

Voor het instrument contractovername en meer informatie kun je terecht bij de mobiliteitsmanager van jouw organisatie. Of neem contact met de backoffice Workflow van UBR Personeel: bel met 070 – 700 05 61 of mail naar workflow@rijksoverheid.nl.