Dwarskijkersadvies

I-Interim Rijk sluit aan in de planvormingsfase of tijdens de uitvoering van een project. De medewerkers voeren in deze fase een scan dan wel toetsing uit van een voorgenomen actie, een conceptbeleidsstuk of een project- of programma.

Zij zullen adviseren welk traject het best passend is en op welke manier I-Interim Rijk hierbij kan ondersteunen. Dit kan gezien worden als een 'light' aanvulling op de meer formele Gateway Review.