Alle ministeries zijn eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW) en voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Het eigenrisicodragerschap geeft invulling aan goed werkgeverschap door actief te sturen op verzuim. Dit komt ten goede aan de zieke voormalig medewerker en levert kostenbewustzijn en besparingen voor u op als werkgever. Door het eigenrisicodragerschap houdt u ook regie en controle op het gehele ziekte-proces.

Als eigenrisicodrager bent u eindverantwoordelijk voor de verzorging en uitbetaling van de Ziektewet- en/of arbeidsongeschiktheiduitkering en de begeleiding en ondersteuning bij re-integratieactiviteiten. EC O&P heeft verzuimspecialisten in huis om u te ontzorgen in de uitvoering van het eigenrisicodragerschap.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet (ERD ZW)

De doelgroep die onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet valt zijn medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen 28 dagen na ontslag ziek worden. De zieke voormalig medewerker meldt u bij EC O&P via het online aanmeldformulier. 

Meer informatie over Eigenrisicodrager Ziektewet

Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA)

Als na de start van de Wet verbetering poortwachter het herstel van de zieke voormalig medewerker binnen twee jaar niet of onvoldoende optreedt, dan kan de voormalige medewerker mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering ingevolge de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.  

Meer informatie over Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten