Alle ministeries zijn eigenrisicodrager (ERD) voor de Ziektewet (ZW), voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en voor de Werkeloosheidswet (WW). Het eigenrisicodragerschap geeft invulling aan goed werkgeverschap omdat het mogelijk is de (ex-)medewerker actief te ondersteunen bij re-integratie. In het geval van een verzuimende (ex-)medewerker levert het ERD-schap kostenbewustzijn en besparingen voor jou als werkgever op. Door het eigenrisicodragerschap houdt je regie en controle op het gehele verzuimproces.

Als eigenrisicodrager ben je eindverantwoordelijk voor de verzorging en uitbetaling van de Ziektewet- en/of arbeidsongeschiktheidsuitkering en/of WW-uitkering. Dit betekent een actieve rol in de begeleiding en ondersteuning bij re-integratieactiviteiten. UBR Personeel heeft specialisten in huis om je te ontzorgen in de uitvoering van het eigenrisicodragerschap.

Eigenrisicodragerschap Ziektewet (ERD ZW)

De doelgroep die onder het eigenrisicodragerschap Ziektewet valt zijn medewerkers die ziek uit dienst gaan of die binnen 28 dagen na ontslag ziek worden. De zieke voormalig medewerker meldt je bij UBR Personeel via het aanmeldformulier

Meer informatie over Eigenrisicodrager Ziektewet

Eigenrisicodrager Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA)

Als na de start van de Wet verbetering poortwachter het herstel van de zieke voormalig medewerker binnen twee jaar niet of onvoldoende optreedt, dan kan de voormalige medewerker mogelijk in aanmerking komen voor een uitkering ingevolge de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten.  

Meer informatie over Eigenrisicodrager Werkhervattingregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten