Eigenrisicodragerschap Werkloosheidswet via WW-casemanagement

WW-casemanagement is bedoeld voor rijksmedewerkers van wie het (tijdelijk) dienstverband van rechtswege is of wordt beëindigt. Op grond van de Werkloosheidswet (artikel 72a) en het eigen risicodragerschap is het Rijk verantwoordelijk voor de begeleiding van voormalige medewerkers naar ander werk. Drie maanden voor het einde van het dienstverband mogen medewerkers voor WW-casemanagement worden aangemeld.

Bedrijfszorg, onderdeel van UBR Personeel, bepaalt in overleg met de rijksorganisatie en de (ex)medewerkers welke ondersteuning wenselijk is. Doel is het vinden van een baan, verkorten van een (BW)WW-uitkering in een zo kort mogelijke weg naar arbeid. Hiervoor kan worden samengewerkt met externe marktpartijen. Een voormalig medewerker is verplicht mee te werken aan re-integratie op het moment dat hij een WW-uitkering aanvraagt bij het UWV. Uitgangspunt is de kortst mogelijke weg naar betaald werk.

Het WW-traject start met een telefonisch intakegesprek door de WW-casemanager van Bedrijfszorg.

Werkwijze:

  • regievoerder: Bedrijfszorg, in opdracht van de werkgever;
  • intakegesprek, begeleiding en monitoring door WW-casemanager;
  • als nodig begeleiding door een re-integratie bureau.

De lengte van het traject kan kort (3 maanden), middellang (6 maanden) of lang (9 maanden) duren. Na afloop vindt er een evaluatie plaats met advies voor een eventueel vervolg.

Meld je aan voor WW-casemanagement via het aanmeldformulier.

Vervolgtraject WW-casemanagement

Als een medewerker na een periode van begeleiding nog geen nieuw werk heeft neemt Bedrijfszorg contact op met de regievoerder van de organisatie. De WW-casemanager geeft een advies over het vervolgen of beëindigen van de begeleiding. Het doel is de uitkeringsperiode van de ex-medewerker te verkorten en daarmee de WW-lasten voor de ex-werkgever te beperken.

Het traject is succesvol als de medewerker minimaal 6 maanden aaneengesloten een andere baan vindt of als ZZP’er werkt. Dit kan alleen na akkoord van de (ex-) werkgever.

Contact

Wil je meer uitleg wat UBR Personeel kan betekenen? Voor meer informatie stuur je een email naar postbusbedrijfszorgerdww@rijksoverheid.nl. Het team WW-casemanagement neemt binnen een werkweek contact op. Voor algemene informatie kun je contact opnemen met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.