Bewust omgaan met uw werk en werkplek voorkomt gezondheidsklachten. We hebben verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die u helpen ergonomisch bewust en gezond te werken.

Gezond op je werkplek

Iedereen wil veilig en gezond werken, maar hoe doet u dat? Bekijk de animatie “Werkplekkentool” en ontdek wat u kunt doen om veilig en gezond te werken en waarom dat belangrijk is. Naast tips kunt u ook instructies vinden voor het goed inrichten van uw werkplek.

Werkplekonderzoek

Blijft u ondanks een goede inrichting van uw werkplek gezondheidsklachten houden, dan kunt u door de ergonoom van EC O&P een werkplekonderzoek laten uitvoeren. Het doel van een werkplekonderzoek is het optimaliseren van alle werkaspecten: werkhouding, werktaken, werktijden, werkdruk, werkgedrag, werkplek, werk/privé-balans.

Uitsluitend voor de inspecteurs van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert de ergonoom ook een werkplekonderzoek dienstauto aan.

Trainingen

Ergonomietraining voor preventiemedewerkers
EC O&P geeft ergonomietrainingen aan preventiemedewerkers zodat zij de rol van ergocoach in hun organisatie op zich kunnen nemen. Een ergocoach adviseert over en ondersteunt en begeleidt collega’s in het voorkomen en verminderen van fysieke belasting.

Groepsvoorlichting werkhouding en werkplekinrichting
EC O&P geeft voorlichting waarin alle aspecten van een goede werkhouding en werkplekinrichting aan bod komen.

Til, duw en trekinstructies
Til- duw- en trekinstructies zijn voor rijksmedewerkers die hiermee in hun werk te maken hebben. Wij lopen minimaal een dagdeel mee en leggen documentatie aan met foto’s en praktijkervaringen. Daarna geven we in een vervolgafspraak een presentatie met suggesties en tips.

Hoort bij