Bewust omgaan met uw werk en werkplek voorkomt gezondheidsklachten. Iedereen heeft hierin zijn verantwoordelijkheid. EC O&P  heeft verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die daarbij kunnen helpen.

Gezond op je werk(plek)

Iedereen wil veilig en gezond werken. Daar kunt u zelf al veel aan doen, want niet alleen uw werkgever heeft daarin een verantwoordelijkheid. We geven u verschillende tips.

Veel gestelde vragen Ergonomie

De meest gestelde vragen en antwoorden op een rij.

Onderzoeken

Werkplekonderzoek
Als u - ondanks een goede inrichting van uw werkplek - gezondheidsklachten blijft houden aan het houdings- en bewegingsapparaat, dan is het verstandig om een onderzoek te laten uitvoeren door een ergonoom van EC O&P.

Werkplekonderzoek dienstauto’s (bij de Inspectie (SZW)
Het is mogelijk een werkplekonderzoek dienstauto te laten uitvoeren door een ergonoom van EC O&P.

Trainingen

Ergonomietraining voor preventiemedewerkers
EC O&P geeft ergonomietrainingen aan preventiemedewerkers zodat zij de rol van ergocoach in hun organisatie op zich kunnen nemen. Een ergocoach adviseert over en ondersteunt en begeleidt collega’s in het voorkomen en verminderen van fysieke belasting.

Groepsvoorlichting werkhouding en werkplekinrichting
EC O&P geeft voorlichting waarin alle aspecten van een goede werkhouding en werkplekinrichting aan bod komen.

Til, duw en trekinstructies
Til- duw- en trekinstructies zijn voor rijksmedewerkers die hiermee in hun werk te maken hebben. Wij lopen minimaal een dagdeel mee en leggen documentatie aan met foto’s en praktijkervaringen. Daarna geven we in een vervolgafspraak een presentatie met suggesties en tips.