Werkplekonderzoek

Heb je ondanks een goede inrichting van je werkplek gezondheidsklachten? Vraag dan (hieronder) een werkplekonderzoek bij Bedrijfszorg (onderdeel van UBR Personeel) aan.

Rijd je in een dienstauto en ben je zeer regelmatig onderweg? Dan kun je een werkplekonderzoek dienstauto aanvragen.

Doel werkplekonderzoek

Doel van het onderzoek is een advies uit te brengen over het optimaliseren van alle werkaspecten: werkhouding, werktaken, werktijden, werkdruk, werkgedrag, werkplek, werk/privé-balans.

Alle soorten werkplekken

De ergonoom van Bedrijfszorg adviseert over alle soorten werkplekken. Dus niet alleen over beeldschermwerkplekken, maar ook over balies, callcenters, laboratoria, industriële werkplaatsen en bijzondere werkomgevingen.

Uitsluitend voor gebruikers van een dienstauto voert Bedrijfszorg ook een werkplekonderzoek dienstauto uit. Rijd je in een dienstauto en ervaar je ongemakken tijdens je werk? Vraag dan een werkplekonderzoek dienstauto aan. 

Werkplekadvies

Op basis van het onderzoek én een gesprek brengt de ergonoom eventuele knelpunten in kaart en doet aanbevelingen om deze op te lossen. Jij en je leidinggevende ontvangen binnen 6 werkdagen een rapport. Hierin staan adviezen voor jou en eventueel ook voor jouw leidinggevende. Samen gaan jullie aan de slag om op basis van de adviezen de juiste oplossingen te kiezen. Het bestellen of eventueel vervangen van ondersteunende middelen is de verantwoordelijkheid van de leidinggevende.

Aanvraag werkplekonderzoek

Raadpleeg voor het aanvragen van een werkplekonderzoek eerst de instructies voor het goed inrichten van jouw werkplek. Houden uw gezondheidsklachten 2 weken aan, dan kun je bij Bedrijfszorg een werkplekonderzoek aanvragen.

Uw aanvraag

Reden aanvraag *

Klachten: het gaat hier om situaties waarbij de preventieve adviezen zijn opgevolgd, maar de medewerker nog steeds klachten ervaart.
Beperkingen: het gaat hier om situaties waarbij er structurele beperkingen worden ervaren waardoor de standaard werkplekken uit het assortiment niet passen voor de medewerker, bijvoorbeeld uitzonderlijke lichaamslengte.

Uw contactgegevens

Alvorens u een aanvraag voor een werkplekonderzoek bij UBR Personeel indient, heeft u een afspraak gehad bij de (bedrijfs)arts. U kunt hier de bevindingen van de (bedrijfs)arts uploaden

Contactgegevens leidinggevende

Akkoordverklaring *

In verband met de kosten die aan een werkplekonderzoek zijn verbonden, moet uw leidinggevende akkoord zijn met de aanvraag. Door het akkoord hier te bevestigen verklaart uw leidinggevende akkoord te zijn met de aanvraag voor een werkplekonderzoek.

Facturatiegegevens

Vul de naam van uw ministerie/ organisatieonderdeel/ directie in zoals u staat vermeld in uw kenniskaart op het Rijksportaal.

Gebruik de volgende inkoop-/ordernummer als u werkzaam bent bij Ministerie van Financiën (kerndepartement): OENP-S408-419297. Bent u elders werkzaam? Dan kunt u een inkoop-/ordernummer aanvragen bij de financiële afdeling van uw organisatie. Zonder kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag voor een werkplekonderzoek in behandeling te nemen en contact met u op te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw gegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw aanvraag voor een werkplekonderzoek in behandeling te nemen en uit te voeren.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens voor de registratie van uw aanvraag. Voor uw aanvraag wordt uw informatie gedeeld met de ergonoom en met de financiële administratie van UBR voor facturatie. Persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronden van de werkplekonderzoek worden uw gegevens verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie, vernietiging en om vergeten te worden. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *