Ergonomie op de werkplek

Bewust omgaan met je werk en werkplek voorkomt gezondheidsklachten. We hebben verschillende (digitale) middelen, onderzoeken en trainingen die je helpen ergonomisch bewust en gezond te werken.

Gezond op je werkplek

Iedereen wil veilig en gezond werken, maar hoe doe je dat? Bekijk de animatie 'Werkplekkentool' en ontdek wat je kunt doen om veilig en gezond te werken en waarom dat belangrijk is. Naast tips vindt je ook instructies voor het goed inrichten van je werkplek.

Werkplekonderzoek

Blijf je ondanks een goede inrichting van je werkplek gezondheidsklachten houden, dan kun je door de ergonoom van Bedrijfszorg een werkplekonderzoek laten uitvoeren. Het doel van een werkplekonderzoek is het optimaliseren van alle werkaspecten: werkhouding, werktaken, werktijden, werkdruk, werkgedrag, werkplek, werk/privé-balans.

Uitsluitend voor gebruikers van een dienstauto voert de ergonoom van Bedrijfszorg een werkplekonderzoek dienstauto uit.

Trainingen

Ergonomietraining voor preventiemedewerkers

UBR Personeel geeft ergonomietrainingen aan preventiemedewerkers zodat zij de rol van ergocoach in hun organisatie op zich kunnen nemen. Een ergocoach adviseert over en ondersteunt en begeleidt collega’s in het voorkomen en verminderen van fysieke belasting.

Groepsvoorlichting werkhouding en werkplekinrichting

Personeel geeft voorlichting waarin alle aspecten van een goede werkhouding en werkplekinrichting aan bod komen.

Til-, duw- en trekinstructies

Til- duw- en trekinstructies zijn voor rijksmedewerkers die hiermee in hun werk te maken hebben. Wij lopen minimaal een dagdeel mee en leggen documentatie aan met foto’s en praktijkervaringen. Daarna geven we in een vervolgafspraak een presentatie met suggesties en tips.