Gateway Review

Tijdens een Gateway Review zetten collega's vanuit de (Rijks)overheid hun kennis en ervaring in om opdrachtgevers te helpen bij het (nog) beter sturen en beheersen van programma's en projecten in het publieke domein. In 1 week hoort de opdrachtgever hoe het programma of project ervoor staat en hoe de kans op succes kan worden vergroot.

Een Gateway Review is een collegiale doorlichting van een programma of project door zogenoemde 'peers' van de bestuurlijk opdrachtgever (SRO, Senior Responsible Owner). Met de Gateway Reviewmethode wordt bij mijlpalen getoetst of een programma of project gereed is voor de volgende fase. Bijvoorbeeld voorafgaand aan besluitvorming over de aanpak door een stuurgroep of de beslissing om een opdracht te gunnen aan een leverancier.

De toetsing vindt plaats voor een tijdelijk team van ervaringsdeskundigen, zogenaamde 'peers'. Deze 'peers' werken op hetzelfde niveau en soms ook in een soortgelijke functie als de bestuurlijk verantwoordelijke, de opdrachtgever van het programma of project.

De totale doorlooptijd van aanvraag tot uitvoering van een Gateway Review bedraagt gemiddeld 12 weken. De uitvoering van een Gateway Review duurt slechts 1 week. Het resultaat is een aantal praktische aanbevelingen over wat er nodig is om het programma of project nog succesvoller te kunnen uitvoeren.

Toepassingsgebied Gateway Review

De Gateway Reviewmethode is breed toepasbaar bij belangrijke veranderingen in het primaire en ondersteunende proces van een organisatie. Dit betreft onder andere programma's en/of projecten met een hoog risicoprofiel gericht op:

  • de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid
  • organisatorische wijzigingen en introductie van nieuwe dienstverlening
  • investeringen op het gebied van vastgoed/bouw
  • digitalisering, inrichting en ondersteuning van (werk)processen

Gateway Reviews kunnen een waardevol onderdeel zijn van de kwaliteitsaanpak doordat op cruciale momenten een doorlichting kan plaatsvinden door collega-ervaringsdeskundigen.

Vertrouwelijkheid

Een Gateway Review wordt altijd uitgevoerd volgens de spelregels die zijn opgenomen in de 'Code of Conduct'. Deze code garandeert de vertrouwelijkheid van de Gateway Review en de professionele uitvoering conform de 'brand principles' van de Gateway Reviewmethode.

Aanvraag Gateway Review

Een Gateway Review is maatwerk: de opdrachtgever bepaalt samen met Bureau Gateway en het Gateway Reviewteam welke onderzoeksgebieden aandacht dienen te krijgen.

Neem contact op met Bureau Gateway voor meer informatie over de Gateway Reviewmethode of voor het aanvragen van een Gateway Review.