EAR maakt ICT architectuur helder

Sinds november 2013 is Jan Ploeg van UBR|I-Interim Rijk programmacoördinator Architectuur en Standaarden bij DGOBR/DIR. Een van de taken binnen het programma is de realisatie van de Enterprise Architectuur Rijk (EAR). Vrijdag 20 juni is de 1e fase van dit project opgeleverd. Daarmee zijn afspraken, standaarden en principes op het gebied van informatisering voor de hele Rijksdienst vastgelegd en is fase 1 van het project afgerond.

In de Enterprrise architectuur van de Rijksdienst wordt beschreven welke afspraken, randvoorwaarden, kaders en standaarden gelden bij het uitvoeren van projecten/wijzigingen aan de informatiehuishouding van de Rijksdienst, wat ze doen en vooral hoe ze met elkaar in verband (moeten) staan.

Het wat en hoe van Enterprise Architectuur

Voor de verschillende overheidslagen bestaan ICT-architecturen, die onderling op elkaar zijn afgestemd. De architectuur van de hele Overheid heet bijvoorbeeld NORA. NORA heeft een aantal dochters, waaronder GEMMA (voor de gemeenten), PETRA (voor de provincies) en sinds 2008 MARIJ (voor de Rijksdienst). En het is deze MARIJ die nu is vervangen door de Enterprise Architectuur Rijk.

Op dinsdag 10 juni heeft de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) de EAR vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten in EAR zijn 1 Rijksdienst, meer efficiëntie, mobiel werken en een goede informatie-uitwisseling tussen onderdelen van de Rijksdienst en met andere onderdelen binnen de Overheid. Dit zijn geen nieuwe uitgangspunten, want ze sluiten naadloos aan bij de visie van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en de I-strategie Rijk.

Ontmoeting op de werkvloer

Online samenvoegen van bestaande informatie

'Van nature zijn ICT-architecten geneigd om voor een nieuwe architectuur een compleet nieuwe blauwdruk te maken. Dat leidt tot veel en lange discussies,' zegt Jan Ploeg. 'Het loslaten van het denken vanuit een blauwdruk was 1 van de grootste uitdagingen van het project. Uitgangspunt van EAR (in deze fase 1) zijn de bestaande standaarden en bouwstenen. In plaats van deze aan de kant te schuiven, zijn ze samengevoegd.'

'EAR is ook concreter dan voorganger MARIJ. Neem het principe van hergebruik, bijvoorbeeld. EAR geeft ook informatie over welke standaarden en bouwstenen herbruikbaar zijn. EAR is geen papieren document meer, maar een online kennisbank. Deze kennisbank is openbaar, zodat ook leveranciers van ICT-systemen direct toegang hebben tot deze informatie.'

Up-to-date houden

Er zijn veel positieve reacties op de Enterprise Architectuur Rijk. Jan Ploeg: 'Het faciliteert departementen en is makkelijk in gebruik.'

EAR is ingedeeld in 7 informatiseringsdomeinen:

  • Applicatiediensten
  • Documentdiensten
  • Gegevensdiensten
  • Toegangsdiensten
  • Werkplekdiensten
  • Connectdiensten
  • Datacenterdiensten

Als je op zoekt bent naar ICT-afspraken binnen de Rijksdienst, kun je die eenvoudig via 1 van deze domeinen zoeken. Een werkgroep en redactie houden de kennisbank up-to-date.

EAR is ingedeeld in 7 informatiseringsdomeinen

Volgende fase

Nu de kennisbank is ingericht, gaat het project de volgende fase in. 'Binnen het project kijken we of er zaken zijn die missen en die vullen en scherpen we nog aan. Daarnaast kijkt het projectteam naar trends. Wat gaat er op het Rijk afkomen en hoe kan daar nu al mee aan de slag worden gegaan,' zegt Jan Ploeg. 'En natuurlijk zorgen voor bekendheid binnen en buiten de Overheid. Met als uiteindelijke doel dat we binnen de Rijksdienst meer als 1 concern gaan werken en meer gaan hergebruiken.'

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over Enterprise Architectuur Rijk (EAR)? Dan kun je contact opnemen met Jan Ploeg, telefoon 06 14 15 00 80 of via e-mail: Jan.Ploeg@rijksoverheid.nl.