Aanmeldformulier inloopspreekuur over loopbaan en ontwikkeling

Oriënteer je je op een stap in je loopbaan? Of heb je vragen over het combineren van werk en privé? Wil je weten hoe UBR Personeel je kan helpen? Kom dan eens naar het inloopspreekuur. 

Een adviseur zit klaar voor al je loopbaanvragen. In dit overzicht lees je wanneer je op welk ministerie terecht kunt. Staat jouw organisatie er niet bij? Meld je dan aan via het aanmeldformulier.

Aanvraag

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag voor een inloopspreekuur.

Vul hier de organisatienaam in van het departement of van de ZBO.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Uw persoonsgegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw oriënterend gesprek. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van uw oriënterend gesprek worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *