Bij het vinden van ander werk biedt EC O&P, naast begeleiding, ook een reeks van instrumenten aan. Meer informatie vindt u op de algemene informatiepagina van het instrument. Daar vindt u ook de weg naar aanmelden voor het instrument. Zorg er wel voor dat uw leidinggevende akkoord is en u een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd.

Assessments

Deze kunnen ingezet worden bij het beoordelen of een medewerker (nu of in de toekomst) geschikt is voor een functie. Maar ook om te toetsen waarop een medewerker zich kan ontwikkelen, inzicht verkrijgen in competenties en/of (her)orientatie op zijn/haar loopbaan. Er zijn verschillende soorten assessments die ingezet kunnen worden waaronder een loopbaan-, ontwikkel-, potentieel- of een selectieassessment. 

Appetizer

Appetizer is een bijeenkomst waarin rijksmedewerkers met elkaar aan de slag gaan met specifieke loopbaanvragen.

Loopbaanscan

Dit is een instrument voor (rijks)medewerkers die toe zijn aan een nieuwe loopbaanstap of zich willen (her)oriënteren op een andere functie. Deze digitale test geeft de medewerker inzicht in zijn/haar competenties, drijfveren en beroepsinteresse. Ook is een capaciteitentest mogelijk. Deze test helpt de medewerker bij het voeren van een (loopbaanontwikkel)gesprek met de leidinggevende en/ of is de basis voor een begeleidingstraject bij EC O&P.

Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Een EVC brengt de in de praktijk opgedane talenten, ervaring, kennis en kunde van iemand in kaart en vertaalt dit naar een werk- en denkniveau. Dit is aanvullend bewijs naast eventuele diploma’s.

  • Lees meer over Erkenning Verworven Competenties (EVC)

Ervaringsprofiel (EVP)

Een EVP geeft een beschrijving van de kennis, vaardigheden en opgedane (werk)ervaring van de medewerker. Het laat ook de algemene en beroepsspecifieke vaardigheden naar voren komen. Een EVP helpt de medewerker bij een loopbaangesprek of sollicitatie.

  • Lees meer over Ervaringsprofiel (EVP)

Inloopspreekuur

Medewerkers, leidinggevenden en HRM-adviseurs kunnen tijdens een inloopspreekuur terecht bij een trajectbegeleider voor vragen over loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit.

Jobmarketing (jobsearchtraject)

Jobmarketing is voor (rijks)medewerkers die een mobiliteitstraject of een Van Werk Naar Werk-traject volgen. Deze medewerkers zijn voorbereid om de arbeidsmarkt te benaderen. Een team professionals van EC O&P helpt bij het vinden van vast of tijdelijk werk.

Jobsearch

Jobsearch is voor de rijksmedewerker die vrijwillig ander werk zoekt of omdat hij/zij Van Werk Naar Werk-kandidaat is. Een team professionals van EC O&P helpt bij het vinden van vast of tijdelijk werk.

Maatwerk themabijeenkomsten

Tijdens maatwerk themabijeenkomsten wordt gesproken over hoe aan de slag te gaan met een specifiek loopbaan- of ontwikkelvraagstuk.

Spiegel je inzetbaarheid

Is voor de medewerker die zich wil oriënteren op een loopbaanstap en/of die wil onderzoeken of de huidige functie nog voldoende passend is. Maar ook wanneer de medewerker wil weten of competenties, kennis en ervaring op korte of langere termijn nog voldoende aansluiten bij de toekomstige organisatie kan Spiegel je Inzetbaarheid worden ingezet.