Bij het vinden van ander werk biedt EC O&P, naast begeleiding, ook een reeks van instrumenten aan. Medewerkers die vrijwillig op zoek zijn naar ander werk, binnen of buiten de organisatie, krijgen eerst een intake. Hier wordt bepaald welke instrument(en) er tijdens het traject worden ingezet. Meer informatie vindt u op de algemene informatiepagina van het instrument. Daar vindt u ook de weg naar aanmelden.

APK voor je loopbaan

Met deze digitale tool krijgt een medewerker informatie over de positie op de arbeidsmarkt en zijn/ haar ontwikkelingsmogelijkheden. De uitkomsten geven concrete handvatten om zelfstandig aan de slag te gaan met de loopbaan.

Assessments

Deze kunnen ingezet worden bij het beoordelen of een medewerker (nu of in de toekomst) geschikt is voor een functie. Maar ook om te toetsen waarop een medewerker zich kan ontwikkelen, inzicht verkrijgen in competenties en/of (her)orientatie op zijn/haar loopbaan. Er zijn verschillende soorten assessments die ingezet kunnen worden waaronder een loopbaan-, ontwikkel-, potentieel- of een selectieassessment. 

Appetizer

Appetizer is een bijeenkomst waarin rijksmedewerkers met elkaar aan de slag gaan met specifieke loopbaanvragen.

Functieruil op initiatief van de werkgever

Begeleiden van een functie- of doelgroep met het oog op functieruilen, eventueel met behulp van de functieruilenapp. De functieruilenapp is op dit moment in ontwikkeling. Nadere informatie volgt.

Jobmarketing

Jobmarketing is voor (rijks)medewerkers die een mobiliteitstraject of een Van Werk Naar Werk-traject volgen. Deze medewerkers zijn voorbereid om de arbeidsmarkt te benaderen.

Loopbaanscan

Dit is een instrument voor (rijks)medewerkers die toe zijn aan een nieuwe loopbaanstap of zich willen (her)oriënteren op een andere functie. Deze digitale test geeft de medewerker inzicht in zijn/haar competenties, drijfveren en beroepsinteresse. Ook is een capaciteitentest mogelijk. Deze test helpt de medewerker bij het voeren van een (loopbaanontwikkel)gesprek met de leidinggevende en/ of is de basis voor een begeleidingstraject bij EC O&P.

Maatwerk themabijeenkomsten

Tijdens maatwerk themabijeenkomsten wordt gesproken over hoe aan de slag te gaan met een specifiek loopbaan- of ontwikkelvraagstuk.

Spiegel je inzetbaarheid

Is voor de medewerker die zich wil oriënteren op een loopbaanstap en/ of die wil onderzoeken of de huidige functie nog voldoende passend is. Maar ook wanneer de medewerker wil weten of competenties, kennis en ervaring op korte of langere termijn nog voldoende aansluiten bij de toekomstige organisatie kan Spiegel je Inzetbaarheid worden ingezet.

Spreekuur inzetbaarheid

Medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals kunnen tijdens een inloopspreekuur terecht bij een trajectbegeleider voor vragen over loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit.

Sterk in je Werk! voor medewerkers

Op een leuke en inspirerende manier krijgt u als medewerker inzicht hoe u uw talenten en kwaliteiten in kunt zetten ten behoeve van het werk. Het betreft een ontwikkeltraject dat bestaat uit enkele interactieve bijeenkomsten.

Sterk in je Werk! voor leidinggevenden

Als leidinggevende krijgt u handvatten over levensfasegericht leidinggeven. Hoe faciliteert u uw medewerkers het beste zodat zij gemotiveerd, geïnspireerd en met enthousiasme blijven werken?

Werkplaatsen

De werkplaats is voor rijksmedewerkers die stappen willen zetten in hun loopbaan. De werkplaats kan ingezet worden voor medewerkers die in de onderzoek- en oriëntatiefase zitten of ‘arbeidsmarkt-klaar’ zijn. De medewerker kan met zijn of haar leer- en/of ontwikkelvraag actief aan het werk. Een werkplaats kan een aanvulling zijn op een loopbaantraject. Ook medewerkers zonder loopbaantraject met een leervraag kunnen zich aanmelden. Er zijn vijf thema’s per werkplaats: