Aanmeldformulier instrument(en) Loopbaan en ontwikkeling

Bij het vinden van ander werk biedt UBR Personeel, naast begeleiding, een reeks van instrumenten aan. Als je al geadviseerd bent over het inzetten van 1 of meerdere instrumenten, meld je dan aan via dit aanmeldformulier.

Op de overzichtspagina staan alle instrumenten die we aanbieden.

Medewerkers die vrijwillig op zoek zijn naar ander werk, binnen of buiten de organisatie, krijgen eerst een intake. Hier wordt bepaald welke instrument(en) er tijdens het traject worden ingezet.

Aanvraag na advies

Vul onderstaand formulier in voor het doen van een aanvraag. Betrokken personen ontvangen een bevestigingsmail van de aanvraag. Je bent door UBR Personeel hierover eerst geadviseerd. Zorg ervoor dat:

  • je leidinggevende akkoord is met de aanvraag;
  • je een inkoop/ordernummer hebt aangevraagd voor je het elektronisch formulier invult (verplicht);
  • je het formulier volledig invult, want er zijn veel verplichte velden (*);
De opdrachtgever/ leidinggevende gaat akkoord met deze aanvraag en kosten *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de aanvrager dat zijn/haar leidinggevende akkoord is met de aanmelding en de daaraan verbonden kosten. Kijk voor de tarieven in de PDC onder het hoofdstuk ‘Loopbaan en Inzetbaarheid’.

Ik meld mij aan voor: *

Bijlagen

Maximaal 5mb.

Gegevens medewerker

Geslacht

Het personeelsnummer vindt u, na inloggen in het P-Direktportaal. Het personeelsnummer staat ook op uw salarisstrook.

Vul hier het adres van het werk in.

Voorbeeld functienaam: communicatieadviseur. Voorbeeld functiegroep uit Functiegebouw Rijk: adviseur bedrijfsvoering. Zie voor uw formele benaming in het P-Direktportaal: onder > Mijn gegevens > Personeelskaart > Personeelsdossier > Functiegegevens.

Vul hier uw formele arbeidsduur in.

Vul hier het schaalniveau in van de functie waarop u bent aangesteld.

Dienstverband *

Gegevens leidinggevende

Geslacht

Gegevens organisatie

Facturatiegegevens

Zonder inkoop/ordernummer kunt u geen aanvraag indienen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden twee jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw gekozen product(en). Uw gegevens wordt gebruikt door de financiële administratie ten behoeve van de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Twee jaar na afronding van uw product worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij