Appetizer

Appetizer is een bijeenkomst waarin rijksmedewerkers met elkaar aan de slag gaan om met elkaar te praten over specifieke loopbaanvragen.

Handvatten die we bespreken gaan onder meer over het opstellen van een goed CV, het invullen van een LinkedIn-profiel, het onderhouden van een netwerk en de diverse veranderingen die er zijn op het gebied van werk en werkomgeving. Deze initiatieven zijn bedoeld om met collega’s de smaak te pakken te krijgen voor succesvolle acties en om elkaar te inspireren.

Aanmelden en contact

Aanmelden gaat via de mobiliteitsmanager van jouw organisatie. Weet je niet wie dit is, neem dan contact op met de backoffice Workflow van UBR Personeel. Bel met 070 700 05 61 of mail workflow@rijksoverheid.nl.