Assessments

Een assessment is een psychologisch onderzoek om te bepalen in hoeverre een medewerker (nu of in de toekomst) geschikt is voor een bepaalde functie. Maar ook om een medewerker te kunnen adviseren bij bepaalde loopbaankeuzes. Een assessment wordt verder ingezet om te bepalen of een medewerker zich binnen een bepaalde periode kan ontwikkelen, dan wel om te kunnen bepalen op welke punten een medewerker zich kan ontwikkelen. Hiervoor zijn verschillende soorten assessments in te zetten: een loopbaan-, ontwikkel-, potentieel- en een selectieassessment.

Loopbaanassessment

Een loopbaanassessment geeft inzicht in kwaliteiten en talenten van de deelnemer. Er wordt gekeken naar de capaciteiten, kwaliteiten, ontwikkelpunten, interesses en loopbaanwaarden van de deelnemer; er wordt onderzocht welke functie/ richting het beste bij iemand past. De talenten en het ontwikkelpotentieel van de deelnemer worden beschreven en de loopbaanpaden die hier logischerwijs op aansluiten. Er wordt een advies gegeven bij het maken van carrièrekeuzes. In het assessment en in het rapport kan ook worden ingaan op specifieke vragen die de deelnemer heeft.

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment geeft inzicht in het functioneren van de deelnemer en in de ontwikkelmogelijkheden binnen de huidige functie. Bij een ontwikkelassessment ligt de focus op ontwikkelkansen en ontwikkelstappen voor de deelnemer. 

Afhankelijk van de vraagstelling wordt in samenspraak gekozen voor een aanpak. Ook wordt er gewerkt met een specifieke, ‘strengths-based’ methodiek. Hierin staat de te vervullen opgave van de deelnemer centraal en de wijze waarop hij hieraan met zijn unieke 'strengths' optimaal kan bijdragen. In dit ‘ontwikkelassessment 2.0’ heeft de deelnemer een centrale rol en gaat hij aan de hand van verschillende instrumenten en opdrachten en onder supervisie van een psycholoog actief aan de slag met zijn ontwikkeling.

Potentieelassessment

Een potentieelassessment geeft inzicht in het potentieel van een deelnemer voor een specifieke functie dan wel voor doorgroeimogelijkheden binnen de huidige functiefamilie. Er wordt gekeken naar de ontwikkelafstand tot de beoogde functie. Op basis daarvan wordt een potentieel uitspraak gedaan.

Selectieassessment

Een selectieassessment geeft inzicht in de geschiktheid voor een functie. Daarnaast worden ontwikkelmogelijkheden beschreven.

Leeuwendaal voert voor UBR Personeel de assessments uit. Zij hebben al veel ervaring in het uitvoeren van assessments binnen de rijksoverheid. Uitgangspunten in hun advisering zijn onder meer: open communicatie, helder adviseren, betrouwbare en valide instrumenten en zij hanteren de beroepscode NIP: objectief en onafhankelijk.

Aanmelden

Met het aanmeldformulier assessment meld je je aan voor een loopbaan-, ontwikkel-, potentieel- en een selectieassessment. In deze flyer vind je meer informatie en uitleg over de assessments, uitgevoerd door bureau Leeuwendaal.

Annuleren?

Als een opdrachtgever óf deelnemer binnen 5 werkdagen voorafgaand aan een assessment annuleert, worden kosten in rekening gebracht.

Contact

Heb je vragen of wensen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.