Spreekuur inzetbaarheid

Tijdens het inzetbaarheidsspreekuur kunnen medewerkers terecht bij een trajectbegeleider van UBR voor vragen over loopbaan, ontwikkeling en mobiliteit. Ook leidinggevenden en HR-professionals kunnen hier met vragen over mobiliteit terecht. Werkgevers kunnen het spreekuur inkopen.

Medewerkers

Een vraag kan bijvoorbeeld gaan over de processtappen van het Van Werk Naar Werk-beleid. Maar je kunt als medewerker ook sparren met de trajectbegeleider over jouw eigen specifieke situatie. Of je gaat in gesprek over het scherp krijgen van eigen ontwikkelbehoeften en/of loopbaanwensen.

Leidinggevenden en HR-professionals

Het spreekuur is ook bedoeld voor leidinggevenden of HR-professionals. Zij kunnen bij de trajectbegeleider terecht voor vragen en advies over loopbaan- en/of mobiliteitsvraagstukken. Denk hierbij aan vragen over de inzet van begeleidingstrajecten voor medewerkers of inzet van instrumenten.

Vertrouwelijk

De gesprekken die je hebt met de trajectbegeleider zijn uiteraard vertrouwelijk van aard.

Inkopen inzetbaarheidsspreekuur

Het instrument 'Inzetbaarheidspreekuur' kun je inkopen via UBR Personeel. Na het inrichten, bepalen van de frequentie en het vaststellen van het tijdstip kunnen medewerkers, leidinggevenden en HR-professionals gebruik maken van het spreekuur.

Aanmelden en contact

Voor dit instrument kun je je aanmelden bij de mobiliteitsmanager van jouw organisatie. Weet je niet wie dit is, neem dan in dit geval contact op met de backoffice van UBR Personeel. Bel met 070 700 05 61 of mail naar worklflow@rijksoverheid.nl