Sterk in je Werk! voor leidinggevenden

Als leidinggevende krijg je handvatten over levensfasegericht leidinggeven. Hoe faciliteer je jouw medewerkers het beste zodat zij gemotiveerd, geïnspireerd en met enthousiasme blijven werken?

Voor wie?

Deze bijeenkomst is voor leidinggevenden.

Inhoud

Elke levensfase kent zijn eigen aanpak. Als leidinggevende kun je eraan bijdragen dat je medewerkers in hun kracht blijven door te kunnen schakelen tussen de verschillende drijfveren en behoeften van elke individuele medewerker. Deze bijeenkomst van 1 dagdeel geeft je handvatten hiervoor.

Ben je leidinggevende binnen het Rijk en medeverantwoordelijk voor het te realiseren doel, en het uitvoeren van de missie van jouw organisatie? Bent je ook verantwoordelijk voor het coachen van medewerkers om actief aan de slag te blijven met hun inzetbaarheid in elke levensfase? Deze workshop is geschikt voor jou als je jezelf herkent in (1 of meerdere van) onderstaande beschrijvingen:

  • Ik wil mijn rol als leidinggevende versterken om mensen te faciliteren en stimuleren om duurzaam inzetbaar te blijven.
  • Ik wil inzicht krijgen in kracht, behoud van vitaliteit, behoeften en knelpunten per levensfase en hoe ik hier als leidinggevende effectief op kan inspelen.
  • Ik vind het verrijkend om met andere leidinggevenden te kunnen sparren over dit thema.
  • Ik wil graag medewerkers kunnen begeleiden en ondersteunen die de bijeenkomst Sterk in je Werk! voor medewerkers volgen.

Na de workshop ben je in staat om:

  • Je toegevoegde waarde als leidinggevende en je eigen ontwikkelpunten voor het coachen op levensfaseperspectief in te zien.
  • Vanuit levensfaseperspectief je team te coachen op talent, balans en inzetbaarheid.
  • De koppeling te maken met andere HR-instrumenten, zoals leiderschapsprogramma’s en het voeren van personeelsgesprekken.
  • Nut en noodzaak te begrijpen van Sterk in je Werk!.
  • De inhoud van het ontwikkelprogramma Sterk in je Werk! op hoofdlijnen te kennen.
  • Het inzetbaarheidskompas toe te passen.

Deze workshop komt tot stand in samenwerking met Rijkswaterstaat, Dienst Justitiële Inrichtingen en de Belastingdienst. De workshop is in 2019 een pilot.

Praktisch

Duur: 1 dagdeel.

Aanmelden na advies

Ben je geadviseerd door UBR Personeel over het inzetten van een of meerdere instrumenten (waaronder deze workshop), meldt je dan aan via dit aanmeldformulier instrument(en) loopbaan en ontwikkeling. De workshop organiseren we als open inschrijving.

Contact

Voor vragen en wensen neem je contact op met het Klantcontactcentrum.