In gesprek over deze dienstverlening

Lees hieronder de inspirerende verhalen van kandidaten en hun ervaringen met het Transferium, dat nu Intensieve begeleiding heet.

Het Transferium begeleidt met behulp van het VWNW-instrumentarium van Workflow - de verplichte VWNW-kandidaten naar een nieuwe structurele functie. Op deze pagina vertellen (ex) VWNW-kandidaten en klanten waarmee wij samenwerken over de dienstverlening van het Transferium.

Dit is werk wat ik echt leuk vind

Aan tafel zit Don Wunnink, 64 jaar en op detacheringsbasis werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Don heeft verschillende functies binnen de rijksoverheid vervuld. Voor zijn huidige functie werkte hij bij VijfkeerBlauw (VKB), de grafische dienstverlener binnen het Rijk, maar door de overgang naar de markt kwam Don in het VWNW-traject terecht. > Lees het verhaal

Als je toch VWNW-kandidaat bent, doe het zo!

Maurice Verhaagen, van huis uit historicus, werkte als grafisch expert bij VijfkeerBlauw (VKB) voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na het overbrengen naar de markt van VijfkeerBlauw kwam Maurice in het VWNW-traject terecht. Een onzekere en moeilijke tijd. > Lees het verhaal

Ik kan een betere manager zijn

Nieske van der Lee, plaatsvervangend directeur HRM, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertelt over haar ervaringen met het Transferium. Zij had als opdracht Matchpoint, de interne mobiliteits organisatie van IenM af te bouwen en over te brengen naar UBR|EC O&P Workflow. Voor deze afbouw heeft zij de samenwerking gezocht met Het Transferium. Het Transferium biedt intensieve begeleiding voor VWNW-kandidaten en maken hiervoor gebruik van de Workflow dienstverlening. > Lees het verhaal

Het roer om gooien

“Ik heb het roer omgegooid, ben anders gaan denken en heb een heel andere kant van mijzelf ontdekt. Dit was mijn kans met als uitkomst een nieuwe uitdaging”.

Erica Singeling is operationeel manager Bedrijfsvoering en Kwaliteit bij P-Direkt. Tot begin dit jaar was zij Van Werk Naar Werk-kandidaat en ondergebracht bij het Transferium. Hoe heeft zij de VWNW-status ervaren? Welke kansen zag zij voor zichzelf en wat zijn haar ervaringen met en bij het Transferium? > Lees het verhaal

Door creativiteit, mooie resultaten

Binnen de directie Bedrijfsvoering van het ministerie van Buitenlandse Zaken is de afgelopen jaren een aantal keer gereorganiseerd. Marc Salimans, directeur Directie Bedrijfsvoering en Tanita Nieuwenhuizen, HR Partner, zijn vanuit hun functie nauw betrokken bij deze reorganisaties en de opbouw van de nieuwe organisatie. Door de laatste reorganisatie zijn negen medewerkers van het ministerie uiteindelijk in een verplicht Van Werk Naar Werk (VWNW)-traject terecht gekomen. > Lees het verhaal

Dankbaar, bevredigend en intens werk

Jacqueline Hendrikx vertelt over haar rol en ervaringen als manager van Transferium. In haar werk heeft zij dagelijks te maken met emoties. Hoe gaat zij hiermee om? > Lees het verhaal