Het roer om gooien

“Ik heb het roer omgegooid, ben anders gaan denken en heb een heel andere kant van mijzelf ontdekt. Dit was mijn kans met als uitkomst een nieuwe uitdaging”.

Erica Singeling is operationeel manager Bedrijfsvoering en Kwaliteit bij P-Direkt. Tot begin dit jaar was zij Van Werk Naar Werk-kandidaat en ondergebracht bij het Transferium. Hoe heeft zij de VWNW-status ervaren? Welke kansen zag zij voor zichzelf en wat zijn haar ervaringen met en bij het Transferium?

Wie is Erica

Erica was voor zij VWNW-kandidaat werd mobiliteitsadviseur en trainer bij Matchpoint. Matchpoint was een mobiliteitsbureau dat bestond uit medewerkers van het voormalige ministerie van VenW en het ministerie van VROM. Vanuit Matchpoint was het de bedoeling dat de zij in zou dalen in de organisatie aan het eind van het project. Dit bleek uiteindelijk niet het geval en Erica ging als vrijwillig VWNW-kandidaat in oktober 2014 op detacheringsbasis aan de slag als trainer en mobiliteitsadviseur bij het CBS. Uiteindelijk werd Erica verplicht VWNW-kandidaat en ondergebracht bij Transferium.

Teleurstelling en boosheid

‘Toen ik hoorde dat ik was aangemerkt als verplichte VWNW-kandidaat voelde ik voornamelijk teleurstelling en boosheid. Mijn vorige werkgever toonde bijzonder weinig interesse en het voelde alsof ik aan mijn lot werd overgelaten’, vertelt Erica. Met mijn toenmalige manager had ik weinig persoonlijk contact over het traject dat ik in ging. Dat heb ik gemist. Als mobiliteitsadviseur weet ik uit ervaring hoe belangrijk een goed contact is voor een VWNW-kandidaat. Het draagt bij aan het vinden van een goede oplossing. VWNW-kandidaat zijn biedt kans op een nieuwe start, maar daardoor waren de emoties er niet minder om. Het verliezen van je baan moet je verwerken’. 

Transferium

‘Out of the blue, werd ik ondergebracht bij Transferium. In eerste instantie kon ik mijn trajectbegeleider kiezen. Dit ging bij het het Transferium anders. Op mijn eerste dag bij het Transferium had ik maar liefst vier kennismakingsgesprekken: met mijn nieuwe trajectbegeleider, casemanager, jobhunter en de manager van het Transferium. Voor zo’n eerste dag te veel partijen om mee kennis te maken. Liever had ik gespreid over het traject deze kennismaking willen aangaan. Betere afstemming van het programma op de verschillende doelgroepen vind ik ook een aandachtspunt. Alle partijen zijn op de achtergrond voor jou bezig - inclusief de manager van het Transferium. Als kandidaat merk je dat niet omdat je er te weinig over hoort. Dat vind ik jammer. Zo krijgt niet iedereen de credits die ze verdienen.

Ik kan je vertellen dat zij aan mij een heel lastige klant hebben gehad. Vanuit mijn werkervaring weet ik hoe dit soort trajecten werken. Ik stelde dan ook ook kritische vragen’, vertelt Erica. 'Marjon van Leeuwen was mijn trajectbegeleider. Met haar heb ik een heel goed contact gehad. Zij heeft mij geholpen bij het vinden van een andere richting. In mijn geval een functie als leidinggevende. Ik dacht  in eerste instantie “dat kan ik niet, dat is niets voor mij”. Toch heb ik deze kans met beide handen aangegrepen. Ik ben verschillende opleidingen gaan volgen waaronder praktisch leidinggeven. Weer nieuwe dingen leren gaf mij energie. Dit traject heeft mij de kans gegeven om mezelf opnieuw uit te vinden en de nieuwe kanten van mijzelf beter te leren kennen'. 

P-Direkt

‘Inmiddels werk ik zeven maanden bij P-Direkt als operationeel leidinggevende van de afdeling Bedrijfsvoering en Kwaliteit’, vertelt Erica. 'Een leuke ongedwongen organisatie waar mensen voor elkaar openstaan. Natuurlijk hebben de medewerkers met een kritisch oog naar mij gekeken. Wie is ze, wat wil ze en wat gaat ze allemaal veranderen. Dan loop je tegen bepaalde zaken aan, maar dat waren voor mij leerpunten. Ik heb nu een heel leuke baan waar ik ook mijn vaardigheden die ik heb opgedaan als trainer en mobiliteitsadviseur goed in kan gebruiken'.

EC O&P Workflow helpt medewerkers en leidinggevenden op maat bij het veranderen van een functie en bij het vormgeven van hun loopbaan. Tijdelijk of vast, nu of in de toekomst. Vrijwillig, bij (naderend) ontslag of als je functie verdwijnt. Transferium biedt een intensieve Workflow begeleiding aangevuld met VWNW-management voor Van Werk Naar Werk-kandidaten. In 2017 is dit ook onderdeel van EC O&P.

Hoort bij