Ik kan een betere manager zijn

Nieske van der Lee, plaatsvervangend directeur HRM, bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu vertelt over haar ervaringen met het Transferium. Zij had als opdracht Matchpoint, de interne mobiliteitsorganisatie van IenM af te bouwen en over te brengen naar EC O&P Workflow. Voor deze afbouw heeft zij de samenwerking gezocht met het Transferium. Het Transferium biedt intensieve begeleiding voor VWNW-kandidaten en maken hiervoor gebruik van de Workflow dienstverlening.

Afbouw

‘In 2014 is IenM gestart met de reorganisatie van Matchpoint. Dit was de interne mobiliteitsorganisatie van IenM. Op dat moment had Matchpoint 25 medewerkers in dienst. Tien medewerkers heb ik onder kunnen brengen bij het eigen ministerie. Van de 15 medewerkers die overbleven konden negen medewerkers instromen bij diverse onderdelen van EC O&P waaronder Workflow.  Voor de overgebleven zes medewerkers moest naar een andere oplossing worden gezocht’, vertelt Nieske.

Tijd en aandacht

‘In eerste instantie heb ik binnen IenM naar oplossingen gezocht om deze medewerkers te begeleiden. Dit was een stuk lastiger dan ik dacht. Voor de medewerkers was het iedere dag weer een confrontatie met ‘hoe het eens was’, zegt Nieske. Je ziet de collega’s waar je mee hebt samengewerkt, je oude werkplek, onthechten is in zo ’n geval erg lastig. Medewerkers gaan door een rouwproces en dat besef je pas als je ermee te maken krijgt. Een van mijn medewerkers kwam naar mij toe en zei: ‘Als mijn werk er niet meer is…wat moet ik dan nu gaan doen? Dat heeft mij geraakt. Nog meer reden om naar de juiste oplossing te zoeken’.

Niet kunnen voldoen aan een behoefte

‘Daar liep ik de eerste maanden behoorlijk tegen aan’, vertelt Nieske. ‘Mensen vertrouwen geven in een goede afloop, zorgen voor de juiste begeleiding, en misschien wel het meest belangrijke volledig achter je kandidaat staan, daar waren wij niet op ingericht. Onze organisatie is niet ingericht op dit soort trajecten. Voor grote groepen is een intern traject rendabel, voor een kleine groep mensen niet. De kosten die je maakt voor het opzetten van een mobiliteitsorganisatie wegen niet op tegen het uiteindelijke resultaat. Voor dit soort trajecten heb je professionals nodig die wij zelf niet in huis hebben en in moeten huren. Het VWNW-traject voor deze medewerkers zat ook niet in mijn targets. Mijn opdracht was de afdeling kleiner maken’.

Over laten aan professionals

‘Roland Kansen gaf mij de tip om met Jacqueline Hendrikx, manager van het Transferium, te gaan praten. De afspraak was snel gemaakt. Uit de gesprekken bleek dat het Transferium niet een “kom er gezellig bij” clubje is. Er wordt echt gestuurd. VWNW-kandidaten moeten zelf aan de slag voor een nieuwe functie.  Samen met Jacqueline en de trajectbegeleiders zijn we aan de slag gegaan om een goed traject aan te bieden. Toen dit eenmaal was afgestemd, gaf het ons de ruimte om het traject over te laten aan professionals. Het Transferium is een goede counterpart voor managers die met VWNW-trajecten bezig zijn’, zegt Nieske.

Regelmaat, structuur en balans

‘De kandidaten die vanuit IenM bij het Transferium werden ondergebracht kwamen zelf uit het mobiliteitsvak. Door de eigen ervaringen een kritische groep om mee te werken. Dat bleek uiteindelijk ook wel. Een aantal kandidaten zijn door zelf te ervaren wat een VWNW-traject inhoudt uit het HRM vak gestapt. Een ander deel wilde de druk van het traject niet aangaan en heeft gekozen voor een baan buiten de rijksoverheid. Het traject van het Transferium is naast trajectbegeleiding ook gericht op regelmaat, structuur en balans’, meent Nieske. ‘Als je in een VWNW- traject komt moet je weloverwogen keuzes kunnen maken. Dat kan alleen als je in je omgeving een stukje rust ervaart. De trajectbegeleiders helpen hierbij, maar je blijft zelf verantwoordelijk voor deze keuzes en je eigen toekomst. Toch bleek dit niet voor iedereen goed te werken’.

Betuttelend

‘Door kandidaten in hogere loonschalen werd het traject als betuttelend ervaren. Wat ook naar voren kwam, is dat tussenschalen zoals een schaal 9 vaak tussen wal en schip vallen. Deze kandidaten vinden bij groepssessies met kandidaten in lagere loonschalen geen counterparts. Dit leverde voor het Transferium de nodige input op. Het eerste half jaar is om die reden veel geschakeld. Met als uiteindelijk resultaat dat het Transferium meer mensgericht in plaats van groepsgericht is gaan werken’, zegt Nieske.

Resultaten

‘Met het uiteindelijke resultaat ben ik blij. Binnen een jaar hebben vijf van de zes kandidaten een nieuwe baan gevonden. Door de intensieve begeleiding weten de begeleiders welke functies voor een kandidaat geschikt zijn. De doortastendheid van de begeleiders naar zowel de kandidaat als naar de vacaturehouder heeft goede matches opgeleverd’.

‘Ik kan een betere manager zijn’

‘Door het VWNW-traject onder te brengen bij het Transferium kon ik beter mijn rol in de organisatie pakken. Ik voelde mij nog steeds verantwoordelijk voor deze mensen. Maar tegelijkertijd wist ik dat de begeleiding in professionele handen was bij het Transferium. Hierdoor kon ik afstand nemen. Met als resultaat dat ik een betere manager kan zijn’.

EC O&P Workflow helpt medewerkers en leidinggevenden op maat bij het veranderen van een functie en bij het vormgeven van hun loopbaan. Tijdelijk of vast, nu of in de toekomst. Vrijwillig, bij (naderend) ontslag of als je functie verdwijnt. Transferium biedt een intensieve Workflow begeleiding aangevuld met VWNW-management voor Van Werk Naar Werk-kandidaten. In 2017 is dit ook onderdeel van EC O&P.

Hoort bij