Dankbaar, bevredigend en intens werk

Jacqueline Hendrikx vertelt over haar rol en ervaringen als manager van Transferium. In haar werk heeft zij dagelijks te maken met emoties. Hoe gaat zij hiermee om?

Ambtenaren aan het werk

‘Over het VWNW-traject heerst nog steeds het idee dat je hierin terecht komt als je niet functioneert. In het verleden, voor het VWNW, was dit misschien zo maar tegenwoordig werkt dit heel anders. De meeste kandidaten werken al lang bij het Rijk en komen bij het Transferium door een ander soort reorganisatie, werk houdt op, veranderingen in het werk (vaak verdergaande automatisering) of door het naar de markt brengen van organisaties’, zegt Jacqueline. ‘Transferium is opgezet omdat de rijksoverheid goed voor haar medewerkers wil zorgen en in haar rol als werkgever, de medewerker de mogelijkheid  wil bieden om een nieuwe baan te vinden’.

Echt aan de slag

Bij het VWNW-traject zijn veel mensen betrokken, trajectbegeleiding, jobhunters, VWNW-managers en in individuele gevallen de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, arbeidsjurist  en het Kennispunt Financiële Rechtspositie. ‘Door de brede begeleiding die wij bieden kan de kandidaat ook echt aan de slag met zijn/haar toekomst. Medewerkers in het Transferium doen dit door groepssessies en een individueel traject te combineren. Tijdens de groepssessies kun je samen aan de slag en krijg je ook feedback van mede kandidaten. Zij weten als geen ander hoe het is om VWNW-kandidaat te zijn. Aan de andere kant zijn er zaken die je niet in een groep bespreekt dat is iets tussen de kandidaat en de begeleiders. Naast een goed traject  dat helpt in de zoektocht van de kandidaat naar ‘een nieuw perspectief in werk’ is het voor de kandidaten belangrijk dat zij aan het werk blijven tijdens het VWNW-traject’, vertelt Jacqueline. ‘Wij zoeken voor de kandidaten tijdelijk werk. Hiermee zijn ze aan de slag  het verdiept en/of verbreedt hun CV en ze doen recente werkervaring op. Door aan het werk te zijn vindt 80 % van de kandidaten een nieuwe functie. Ik ben van mening als de wil er is, komt een leuke nieuwe baan ook op je pad’.

Persoonlijke dilemma’s

De persoonlijke dilemma’s van mensen die bij het Transferium binnen komen zijn vaak groot. ‘Iedereen, hoe positief de instelling van de kandidaat ook is, loopt tegen een aantal zaken aan. Je moet afscheid nemen van zo ongeveer alles wat houvast bood. Je collega’s, je werkzaamheden en de locatie waar je werkt. Ik vergelijk dit altijd met een krukje met drie poten. Je privé omgeving, financiën en je werk zijn drie belangrijke zekerheden in je leven. Valt een van deze zekerheden weg dan is het evenwicht in iemands leven weg. Een kandidaat gaat   op zoek naar een nieuwe balans. Dit brengt emotie met zich mee en de kandidaat heeft daarmee (te leren) om te gaan’, zegt Jacqueline. ‘Tegelijkertijd vraagt het VWNW-traject de kandidaat om vooruit te kijken. Dat is voor veel kandidaten een lastige combinatie en een weg die ook teleurstellingen met zich meebrengt.

Bij VWNW, is de kortste weg naar werk, uitgangspunt en dus kijken de begeleiders in het traject naar ervaring en opleiding van de kandidaat. Aan de hand daarvan ga je opzoek naar ander werk, een nieuwe structurele functie. Dat strookt regelmatig niet met ‘wat ik wil worden’,  en sluit niet altijd aan met het zelfbeeld van de kandidaat. Het naast elkaar leggen van realiteit en wens is een  issue waar zowel de VWNW-kandidaat als het team mee te maken krijgen. Uiteraard wordt het 2e spoor (dromen over ‘wat wil ik eigenlijk worden’) onderzocht en heeft voor menig kandidaat ertoe geleidt het hart te volgen en de keuze te maken om afscheid te nemen. In een VWNW-traject ligt de nadruk op ‘de kortste weg naar werk’.

Het team is belangrijk

Al deze dilemma’s komen als eerste bij de kandidaat en direct daarna bij het team terecht. Zij zijn dagelijks bezig met het managen van emoties en het sturen op gedrag. ‘Voor mij is het zaak om het team zodanig te ondersteunen (faciliteren) dat zij hun werk kunnen doen. Dit doe ik door (persoonlijke) gesprekken te voeren en er voor hen te zijn als dat nodig is, luisteren opties aandragen en stutten. In die gesprekken mag alles op tafel. Zij mogen dit met mij doen of met de collega’s onder elkaar. Eigenlijk ben ik 24 uur per dag met mijn werk bezig waardoor afstand nemen niet altijd even makkelijk is, ik voel me zeer betrokken bij het team (medewerkers van het Transferium, de meeste uit EC O&P-huize) en de kandidaten, waarvoor ik voor 60 personen de leidinggevende was/ben. “De beste ideeën komen bij mij  vaak ’s nachts.”Leiding geven aan de begeleiding van VWNW-kandidaten  en manager zijn van VWNW-kandidaten vind ik intens, bevredigend en dankbaar werk. En ook een vak apart, ik ben blij met het team mensen dat iedere dag keihard aan de slag is voor de kandidaat, zonder die begeleiding is VWNW-kandidaat zijn al ingewikkeld genoeg”.

EC O&P Workflow helpt medewerkers en leidinggevenden op maat bij het veranderen van een functie en bij het vormgeven van hun loopbaan. Tijdelijk of vast, nu of in de toekomst. Vrijwillig, bij (naderend) ontslag of als je functie verdwijnt. Transferium biedt een intensieve Workflow begeleiding aangevuld met VWNW-management voor Van Werk Naar Werk-kandidaten. In 2017 is dit ook onderdeel van EC O&P.

Hoort bij