Coachkennis

Werken met verhalen en film

De aanpak van Robbert Braak, senior coach, trainer en programmamanager. Hij vertelt hoe hij de laatste trainingsdagen met de trainees heeft aangepakt. InterCoach begeleidt het rijkstraineeprogramma.

“Persoonlijk leiderschap en “wat wil je worden als je later groot bent!”. Daar gaat het over tijdens het hele Trainee Ontwikkeltraject. En bij persoonlijk leiderschap gaat het volgens mij over zelfkennis, nieuwsgierigheid naar de ander en permanent willen leren. En over regie nemen over je eigen loopbaan binnen de overheid. Dus ook zoeken naar het antwoord op de vraag: “Wat wil je worden als je later groot bent”.

Voorlezen brief aan de mentor

Het is kwart over vier in de middag. De eerste deelnemer leest zijn zojuist geschreven brief voor. Een persoonlijke brief aan zijn zelf gekozen mentor. We horen wat hij wil bereiken na het traineetraject. En we horen hoe hij graag steun krijgt van zijn mentor. We zijn stil als hij klaar is. Je voelt de echtheid, je voelt de diepgang. De andere brieven worden ook voorgelezen. Hele andere brieven, hele andere mentoren maar dezelfde diepgang. Ik constateer dat de aanpak werkt. Diverse personen kunnen de mentor zijn; een overleden opa, een leraar geschiedenis, een eigen kind, de eerste leidinggevende, je partner. Of de brief kan gericht zijn aan jezelf. Het is de persoon die in gedachten of in het echt helpt om persoonlijke doelen te formuleren en te realiseren. De brief is de leidraad voor ontwikkeling na de traineeperiode.

Film ondersteunt het gericht zelfonderzoek

Ook de gekozen leeraanpak helpt. Ik gebruik een aantal zelfonderzoek-vragen en kies daarbij op maat geknipte filmfragmenten uit bekende en minder bekende films. Die fragmenten zijn zo gekozen dat ze passen bij de individuele verhalen van de deelnemers in de groep en bij de gekozen onderzoeksvragen. En zo verdiepen de filmfragmenten de verhalen van de deelnemers, de onderlinge verbondenheid en inspireren ze tot een nieuw verhaal. Hun verhaal van de toekomst.

Waarderende individuele onderzoeksvragen

De  deelnemers gaan daarnaast in tweetallen aan de slag met de vraag naar de belangrijke momenten in hun (werkzame) leven, momenten waar het helemaal klopte, waar alles ging zoals zij het wilde. En vervolgens onderzoeken ze welke invloed ze zelf hadden op die situaties en welke kwaliteiten zichtbaar waren.  Ze gaan dus ook uitgebreid zoeken naar de mentor die voor hen betekenis heeft voor hun persoonlijk leiderschap en hun toekomst. Tenslotte maken ze een individuele wandeling in de natuur waarin ze al mijmerend zoeken daar de focus voor de komende periode. Op die manier worden de ingrediënten van de brief aan de mentor gevonden.

Wijsheid van de groep

Het blijft bijzonder dat na anderhalve dag samen werken dit bereikt kan worden. Juist, omdat tijdens de ochtend van de eerste dag er nog zoveel onduidelijk en vaag was. Het samen terugkijken en samen zoeken naar vragen die nog niet gesteld waren helpt. En tegelijkertijd het is ook weer niet zo bijzonder. Na twee jaar met elkaar optrekken kennen ze elkaar goed en zijn ze in staat hun individuele wijsheid goed bruikbaar te maken voor elkaar.

Meer weten? Mail naar robbert.braak@rijksoverheid.nl