Ik wil coachingsvaardigheden leren

Wilt u coachingsvaardigheden kunnen toepassen in uw werk? InterCoach biedt twee leergangen aan: Coachingsvaardigheden voor leidinggevenden en voor (senior)adviseurs & medewerkers.

Ook biedt InterCoach twee ontwikkelprogramma’s aan: het Young Talents programma voor jongere collega’s. En het programma Stilstaan om verder te gaan voor de wat meer seniore collega’s die zich willen oriënteren op belangrijke levens- en loopbaanvragen.

Coachend leidinggeven

Wilt u de impact van je handelen als leidinggevende vergroten? Individuen, maar ook uw team faciliteren in hun groei en daarmee de teamprestatie verbeteren? De leergang ‘Coachend Leidinggeven’ richt zich op het versterken van coachingsvaardigheden van een leidinggevende bij de verschillende rollen die hij heeft: sturen, organiseren, delegeren en het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling. Na de opleiding heeft u de paradox die al in de titel van deze opleiding schuilgaat verkend, kunt u coachingsvaardigheden inzetten in je dagelijks werk als leidinggevende en weet u wanneer u de coachende pet wel (en wanneer niet) opzet. Tijdens de leergang krijgt u een persoonlijk coach. Hier vindt u alle informatie over deze leergang, inclusief data en kosten.

Heeft u een vraag over de leergang? Neem contact op met InterCoach.
Aanmelden? Vul het formulier in.

Coachingsvaardigheden voor (senior) adviseurs & medewerkers

Wilt u effectiever communiceren? De mensen met wie u samenwerkt aanzetten tot nadenken, actie en eigenaarschap? Wilt u graag coachingsvaardigheden leren en deze integreren in uw profiel als adviseur of beleidsmedewerker? Dan is deze leergang iets voor u. U bevindt zich als (senior) adviseur of beleidsmedewerker steeds meer in contracteringsgesprekken met allerlei partijen: andere overheidsonderdelen, collega's of belangenorganisaties en burgers. Draagvlak verwerven, mensen in beweging krijgen, ze laten nadenken en in actie laten komen is de resultaatafspraak met uzelf en uw leidinggevende. Het gebruiken van coachingsvaardigheden past bij het samenwerken van nu. De leergang richt zich op diegenen die hebben ontdekt dat reflectie op het eigen functioneren helpt om effectiever te zijn, en die affiniteit hebben met het ontwikkelen van mensen naar een grotere professionele en persoonlijke effectiviteit. Centraal in de opleiding staan coachingsvaardigheden en effectiever worden als professional in het dagelijks werk. Tijdens de leergang krijgt u een persoonlijk coach. Hier vindt u alle informatie over deze leergang, inclusief data en kosten.

Heeft u een vraag over de leergang? Neem contact op met InterCoach.
Aanmelden? Vul het formulier in.

Young Talents

Als jonge talentvolle medewerker bent u hard nodig binnen de overheid. U brengt een nieuwe manier van kijken mee. Als jong talent wil u zich ook graag blijven ontwikkelen. Vragen als 'wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik' zijn vaak herkenbaar. Wilt u meer in uw kracht staan? Uw kwaliteiten, samen met een coach, in kaart brengen en deze zo goed mogelijk inzetten? InterCoach heeft een interessant programma over deze vragen voor jonge talentvolle medewerkers. Wij willen jonge talentvolle medewerkers de kans bieden om zichzelf en de overheid beter te leren kennen om zo effectiever overheidsbreed te kunnen (samen)werken en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het programma bestaat uit 4 onderdelen. Iedere deelnemer start met het uitzetten van een 360 graden feedback en heeft daar een uitgebreid intakegesprek over. Daarna volgen er vier inhoudelijke workshops, fieldtrips om bij elkaar in de keuken te kijken en vier coachgesprekken om individueel aan de slag te gaan met de vooraf geformuleerde leerdoelen. Het Young Talents programma wordt twee keer per jaar aangeboden. Hier vindt u alle informatie over het programma, inclusief data en kosten.

Heeft u een vraag over het programma? Neem contact op met InterCoach.
Aanmelden? Vul het formulier in.

Inspiratiedriedaagse, Stilstaan om verder te gaan

Staat u op een kruispunt in uw loopbaan en vraagt dat om reflectie? Wilt u uw motivatie voor uw werk nieuw leven inblazen? Wilt u uw zoektocht omzetten in concrete plannen?  Dan is het programma ‘Stilstaan om verder te gaan’ iets voor u. Samen met anderen, die vergelijkbare vragen hebben, gaat u aan de slag! U neemt tijdens dit programma even afstand van uw dagelijkse werk en creëert rust om de vragen over uw werk te onderzoeken. Denk aan vragen als: hoe staat het met de balans tussen werk en privé? Hoe heeft mijn motivatie om voor de publieke sector te werken zich ontwikkeld en waar wil ik mijn talenten nu voor inzetten? Aan de hand van filmbeelden, de Reis van de held van Joseph Campbell en inspirerende oefeningen ontstaan nieuwe perspectieven die de creativiteit stimuleren. Tijdens de driedaagse gaat u in interactie met andere deelnemers op onderzoek uit en tijdens de derde dag, een maand later, worden persoonlijke voornemens en acties verankerd in individuele presentaties en (groeps-) coaching.  Hier vindt u alle informatie over het  programma, inclusief data en kosten. Precieze data volgen zo snel mogelijk.

Heeft u een vraag over het programma? Neem contact op met InterCoach.
Aanmelden? Vul het formulier in.