Ik wil coachingsvaardigheden leren

Wil je coachingsvaardigheden kunnen toepassen in jouw werk? InterCoach biedt 2 leergangen aan: Coachingsvaardigheden voor leidinggevenden en voor (senior)adviseurs & medewerkers.

Ook biedt InterCoach 2 ontwikkelprogramma’s aan: het 'Young Talents-programma' voor jongere collega’s. En het programma 'Stilstaan om verder te gaan' voor de wat meer seniore collega’s die zich willen oriënteren op belangrijke levens- en loopbaanvragen.

Coachend leidinggeven

Wil je de impact van je handelen als leidinggevende vergroten? Individuen, maar ook je team faciliteren in hun groei en daarmee de teamprestatie verbeteren? De leergang ‘Coachend Leidinggeven’ richt zich op het versterken van coachingsvaardigheden van een leidinggevende bij de verschillende rollen die hij heeft: sturen, organiseren, delegeren en het begeleiden van medewerkers in hun ontwikkeling. Na de opleiding heb je de paradox die al in de titel van deze opleiding schuilgaat verkend, kun je coachingsvaardigheden inzetten in je dagelijks werk als leidinggevende en weet je wanneer je de coachende pet wel (en wanneer niet) opzet. Tijdens de leergang krijg je een persoonlijk coach. Hier vind je alle informatie over deze leergang, inclusief data en kosten.

Meer informatie en aanmelden

  • Heb je een vraag over de leergang? Neem contact op met InterCoach.
  • Aanmelden? Vul het formulier in.

Coachingsvaardigheden voor (senior) adviseurs & medewerkers

Wil je effectiever communiceren? De mensen met wie je samenwerkt aanzetten tot nadenken, actie en eigenaarschap? Wil je graag coachingsvaardigheden leren en deze integreren in je profiel als adviseur of beleidsmedewerker? Dan is deze leergang iets voor jou. Je bevindt zich als (senior) adviseur of beleidsmedewerker steeds meer in contracteringsgesprekken met allerlei partijen: andere overheidsonderdelen, collega's of belangenorganisaties en burgers. Draagvlak verwerven, mensen in beweging krijgen, ze laten nadenken en in actie laten komen is de resultaatafspraak met jezelf en je leidinggevende. Het gebruiken van coachingsvaardigheden past bij het samenwerken van nu. De leergang richt zich op diegenen die hebben ontdekt dat reflectie op het eigen functioneren helpt om effectiever te zijn, en die affiniteit hebben met het ontwikkelen van mensen naar een grotere professionele en persoonlijke effectiviteit. Centraal in de opleiding staan coachingsvaardigheden en effectiever worden als professional in het dagelijks werk. Tijdens de leergang krijg je een persoonlijk coach. Hier vind je alle informatie over deze leergang, inclusief data en kosten.

Meer informatie en aanmelden

  • Heb je een vraag over de leergang? Neem contact op met InterCoach.
  • Aanmelden? Vul het formulier in.

Young Talents

Als jonge talentvolle medewerker ben je hard nodig binnen de overheid. Je brengt een nieuwe manier van kijken mee. Als jong talent wil je je ook graag blijven ontwikkelen. Vragen als 'wie ben ik,?' 'wat kan ik?' en 'wat wil ik?' zijn vaak herkenbaar. Wil je u meer in je kracht staan? Je kwaliteiten, samen met een coach, in kaart brengen en deze zo goed mogelijk inzetten? InterCoach heeft een interessant programma over deze vragen voor jonge talentvolle medewerkers. Wij willen jonge talentvolle medewerkers de kans bieden om zichzelf en de overheid beter te leren kennen om zo effectiever overheidsbreed te kunnen (samen)werken en hun kwaliteiten verder te ontwikkelen. Het programma bestaat uit 4 onderdelen. Iedere deelnemer start met het uitzetten van een 360 graden feedback en heeft daar een uitgebreid intakegesprek over. Daarna volgen er 4 inhoudelijke workshops, fieldtrips om bij elkaar in de keuken te kijken en 4 coachgesprekken om individueel aan de slag te gaan met de vooraf geformuleerde leerdoelen. Het Young Talents programma wordt 2 keer per jaar aangeboden. Hier vind je alle informatie over het programma, inclusief data en kosten.

Meer informatie en aanmelden

  • Heb je een vraag over het programma? Neem contact op met InterCoach.
  • Aanmelden? Vul het formulier in. Het programma dat in oktober start is vol!