Irene van Munster verwelkomt nieuwe (Vlaamse) topambtenaren bij UBR|InterCoach

Een groep van 12 topambtenaren uit Vlaanderen en Nederland heeft afgelopen week het Leertraject voor Executive Coaching van UBR|InterCoach afgerond. Tijdens de afsluitende bijeenkomst heeft Irene van Munster (directeur UBR) de certificaten uitgereikt en hen welkom geheten bij de InterCoach-community.

Community

Irene gaf aan binnen UBR groot belang te hechten aan het werken met community’s van collega-ambtenaren. Het InterCoachnetwerk bestaat inmiddels uit ruim 250 collega’s die elders binnen de overheid een baan hebben, maar daarnaast ook coach zijn bij UBR|InterCoach. Het werken met community’s is goed voor de organisatie en verrijkend voor de deelnemers zelf, zo gaf Irene aan. Niet alleen de coachee leert, maar ook de coach profiteert immers van het coachen van collega’s. Het geeft hen de gelegenheid ook zichzelf een spiegel voor te houden.

Coaching-over-de-landsgrens

Ook de Vlaamse collega’s zijn bereid om – waar zinvol - Nederlandse coachees te coachen. Het gaat om twee secretarissen-generaal en vijf administrateur-generaals van verschillende Vlaamse departementen. Juist voor topambtenaren is begeleiding door een interne coach vanuit de eigen overheidsorganisatie haast niet te combineren met de eis van vertrouwelijkheid en veiligheid. Coaching-over-de-landsgrens biedt hen wel de vertrouwelijkheid en frisse blik van een externe coach, maar combineert dit met de voordelen van interne coaching; de coach begrijpt de ambtelijke taal en cultuur en kent het politiek-bestuurlijke krachtenveld.

Cultuur en werkwijze

Door deze gezamenlijke opleiding leerden de coaches ook elkaars cultuur en werkwijze beter kennen en zij zijn daardoor bij uitstek in staat om ná de opleiding ook coachees over de landsgrens te begeleiden. Neem gerust contact op met UBR|InterCoach als je denkt dat een Vlaamse coach of sparringpartner voor jou een toegevoegde waarde kan hebben. Coaching kan –indien gewenst- voor een belangrijke deel plaatsvinden via de E-coach-module van UBR|InterCoach.

Nauwe samenwerking

UBR|InterCoach werkt steeds meer samen met de Vlaamse overheid. Bij het Vlaamse Agentschap voor Overheidspersoneel is een soortgelijke organisatie opgebouwd als UBR|InterCoach. Coaching van leidinggevenden zit bij de Vlaamse overheid in een stroomversnelling: nieuwe leidinggevenden krijgen tegenwoordig standaard een coach aangeboden.

Hoort bij