Nienke Betlem

'Na ieder coachgesprek ging ik geïnspireerd en vol energie weg om met de opbrengst uit het coachgesprek aan de slag te gaan.'

Ik werk bij het ministerie van SZW als senior beleidsmedewerker op het terrein van integratiebeleid. In mijn functie liep ik tegen een aantal vragen aan. Vragen als: 'Hoe kan ik op een goede manier omgaan met verschillende belangen? En hoe kan ik daar in mijn persoonlijke stijl invloed op uitoefenen?' Met mijn leidinggevende heb ik toen mijn behoefte aan coaching besproken. Vervolgens ben ik naar InterCoach gegaan, omdat zij binnen de Rijksoverheid coachen.

Matching

Door InterCoach werd uitgebreid gezocht naar een passende match. Er werd besproken wie ik ben, wat mij bezig houdt, wat mijn leervraag is en wat ik graag wil bereiken. Zij gingen vervolgens op zoek naar een coach die zo goed mogelijk aansluit op mijn coachvraag.

InterCoach: Nienke Betlem

De matching verliep heel goed, soepel en snel. Ik kon ook mijn voorkeur aangeven tijdens het intakegesprek. Ik wilde graag een coach op directeurenniveau die goed is in het afwisselend in verschillende stijlen te sturen. Ik dacht dat zo iemand mij het beste een spiegel zou kunnen voorhouden en verder kon brengen met mijn coachvraag. Dat is er ook uit gekomen. Ik wilde iemand binnen de Rijksoverheid die het beleidswerk kent, maar wel buiten SZW, geen directe collega en dat is allemaal gelukt.

Spiegel

In het kennismakingsgesprek met mijn coach hebben we gekeken of we met elkaar aan de slag konden gaan tijdens een traject van 6 a 8 gesprekken. De coach was iemand die heel goed in staat was om op een prikkelende, begeleidende en stimulerende manier te coachen. Tegelijkertijd kon zij een spiegel voorhouden. Mijn coach wist al vrij in het begin goed in te schatten wie ze voor zich had. Ze is heel ervaren in het werk, begreep de context en dynamiek van een beleidsdirectie, maar ze had ook veel kennis en competenties op het gebied van coaching.

Mijn coachtraject was vooral gericht op bewustwording van mijn eigen gedrag en welk effect dat kon hebben op collega's of andere mensen en het doorontwikkelen van verschillende stijlen om op een goede manier te kunnen reageren op verschillende werksitutaties. Het zorgde ook voor het vinden van alternatieven. De coaching is 1 op 1, daardoor kon ik allerlei voorbeelden die ik meemaakte op mijn werk inbrengen, bespreken en gezamenlijk onderzoeken. Het is dus ultiem maatwerk en daarom werkte het voor mij heel goed.

Doorontwikkeling

Vertrouwen en veiligheid waren voor mij essentiële voorwaarden voor het coachtraject. De goede match aan het begin is erg belangrijk. Vanaf het eerste moment had ik een goed gevoel bij de coach. In de loop van de gesprekken verdiepte dat gevoel. We leerden elkaar kennen en benoemden ook dat wederzijds vertrouwen van belang was.

Na ieder coachgesprek ging ik geïnspireerd weg en vol goede moed en energie om aan de slag te gaan en dingen uit te proberen. De coach gaf ondersteuning en vertrouwen om dingen uit te proberen. Soms moet je gewoon maar kijken wat er gebeurt als je je eigen gedrag verandert.

Mijn coach heeft me geleerd om iets minder naar het resultaat te kijken, maar meer naar mijn collega's en omgeving. Ik denk regelmatig na over hoe ik betere manieren van samenwerken tot stand kan brengen. Nu ben ik zowel met de inhoud van mijn werk bezig, als uitgebreider met de proceskant van mijn werk. Het was een echte doorontwikkeling van mijzelf als persoon.

Hoort bij