I&ICT Architectuur

De afhankelijkheden tussen verschillende technische ontwikkelingen binnen organisaties nemen toe. Een invulling op de specialistische gebieden I&ICT Architectuur is dan ook van belang in een verandertraject.

De processen die bij de I&ICT-Architectuur behoren maakt het voor de organisaties mogelijk om alle betrokken partijen al in een vroeg stadium aan te laten haken en tot een gezamenlijke set afspraken te komen inzake de aanpak van een project of programma.