I&ICT Sourcing

Het belang van sourcing binnen de Rijksoverheid neemt de laatste jaren nog steeds toe. De keuze tussen uitbesteden, inbesteden dan wel een combinatie hiervan is een steeds terugkerend vraagstuk binnen ICT.

De Rijksoverheid moet haar inkoop vrijwel altijd door middel van een Europese aanbesteding realiseren. Gezien de regelgeving en complexiteit die bij een Europese aanbesteding komt kijken, wordt dit vaak projectmatig uitgevoerd.

Veel van deze aanbestedingen zijn gericht op ICT, waarin I-Interim Rijk een toenemende rol speelt. Sinds de oprichting van I-Interim Rijk zijn haar medewerkers betrokken bij tal van sourcing trajecten. Door de nauwe betrokkenheid bij meerdere van dergelijke projecten en programma's heeft I-Interim Rijk ruime kennis en ervaring opgebouwd die van pas kan komen bij toekomstige projecten op dit terrein.