Onderzoek effecten interne coaching voor de coach

Op dinsdag 16 oktober 2018 verzorgde Tim Theeboom (Universiteit van Amsterdam) mede namens Intercoach een keynote tijdens het tweede Internationale congres over interne coaching.

Tim Theeboom2

Hij vertelde daar over de mogelijke positieve effecten die interne coaching kan hebben voor zowel de coaches als de bredere organisatie. Aangezien hier nog vrijwel geen onderzoek naar gedaan is baseerde hij zich zowel op theorie en onderzoek uit aangrenzende velden (denk aan mentoring) als op een vragenlijst onderzoek (uitgevoerd door UvA student Elwin Wagemans) dat was afgenomen bij 39 Intercoach coaches.

Hoewel Tim voorzichtig was met het doen van harde uitspraken op basis van deze data, bleek uit zowel de bestudeerde literatuur als uit het pilot onderzoek dat het leveren van interne coachingsdiensten niet alleen positief kan uitpakken voor de degene die gecoacht worden, maar ook voor de coaches zelf. Ruim 90% van de coaches geeft aan dat het leveren van coachingsdiensten sterk bijdraagt aan de bevlogenheid op hun werk.

Deze effecten lijken deels veroorzaakt te worden doordat coachen bijdraagt aan het vervullen van behoeftes aan verbinding, autonomie en competentie (de drie menselijke basisbehoeftes zoals geformuleerd door de Self-Determination Theory). Ook het feit dat coaches zelf vaak (transformationeel) leren van hun coachees en coachingstrajecten lijkt een significante bijdrage te leveren aan de positieve uitkomsten op het gebied van bevlogenheid.

Tenslotte blijkt uit de InterCoach data dat een groot deel van de coaches die zelf een leidinggevende positie bekleden merkt dat hun coachingsvaardigheden bijdragen aan hun eigen leiderschap. Zo rapporteren zij dat zij beter in staat zijn om relaties op te bouwen met hun medewerkers, en dat het coachen hun zelfvertrouwen op het gebied van leiderschap versterkt.