UBR Rijksconsultants biedt interim-managementcapaciteit en advies. Onze professionals hebben rijksbrede ervaring en helpen bij veranderingen, projecten en/ of programma’s.

Je kunt denken aan interim-management:

  • bij tijdelijke vervanging van een leidinggevende. Bij vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof of overbrugging van vertrekkende leidinggevende naar een nieuwe leidinggevende;
  • bij (extra) capaciteit tijdens een project of programma. Een project- of programmamanager kan zich snel inleven en inwerken op het project. Zie ook project- en programmamanagement;
  • tijdens een veranderingstraject. De objectieve buitenstaander zet veranderingen gemakkelijker in gang en heeft kennis en ervaring op het gebied van veranderingstrajecten. Zoals voor bij een effectieve start van een organisatie bij verandering, bij de opbouw- of afbouwfase van een organisatie(onderdeel). Zie ook verandermanagement.

Onze interim-managers bouwen voort op ervaring, grijpen terug op succesvol afgeronde opdrachten en komen samen met jou tot oplossingen die leiden tot een blijvende resultaat en verandering.

Netwerk

We werken met een vaste kern van managers. Ook maken we gebruik van een flexibele inzet van managers in rijksdienst die voor een bepaalde termijn of voor de duur van een opdracht deel uitmaken van het UBR-netwerk. Onze interim-managers hebben rijksbrede ervaring.

Door ook samen te werken met de departementale pools en gebruik te maken van die flexibele inzet vergroot UBR de kans dat de juiste manager op de juiste klus terecht komt. Met deze manier van werken helpen wij de inzet van externe managers binnen de rijksoverheid terug te dringen.

Verbreden kennis

Wij zijn ook een platform voor managementontwikkeling en organiseren periodiek professionaliseringsmiddagen en uitwisseling. De rijksbrede kennis en ervaring die de managers met opdrachten opdoen, wisselen we uit met andere interim-managers. Daarmee houden we elkaar scherp.

Contact

Wil je meer weten over interim-management van UBR Rijksconsultants? Neem dan contact met ons op.
Heb je behoefte aan inzet van een interim-manager, met rijksbrede kennis en ervaring? Ga voor uitgebreidere informatie naar 'een interim-professional nodig?'.

UBR Rijksconsultants biedt managementcapaciteit en advies. Onze professionals hebben rijksbrede ervaring en helpen bij veranderingen, projecten en/of programma’s. Wij doorgronden de vragen van organisaties en dagen onszelf dagelijks uit om te komen tot de best mogelijke oplossingen. Voor een effectieve start van een verandering, bij de opbouw- of afbouwfase van een organisatie(onderdeel) of bij vervanging bij ziekte of zwangerschapsverlof.

UBR Rijksconsultants: tijdelijke versterking voor blijvende verandering