Heeft u vragen over financiële consequenties bij mobiliteit, een loopbaanstap, reorganisatie/organisatieverandering, Van Werk naar Werk, inplacement/outplacement, ontslag, ziekte, WIA of (vervroegd) pensioen? Het Kennispunt Financiële Rechtspositie van UBR wijst rijksorganisaties en medewerkers hierbij de weg.

Het team van onafhankelijke adviseurs staat klaar om inzicht te geven in financiële rechtsposities, arbeidsvoorwaarden, pensioenregelingen en pensioenberekeningen. Het (individueel) advies is strikt vertrouwelijk. Het Kennispunt Financiële Rechtspositie zorgt voor regie op de financiële toekomst voor werkgever én werknemer. Dit betekent het Kennispunt Financiële Rechtspositie voor:

Helpdesk voor werkgever en medewerker

Voor korte inhoudelijke vragen kunnen werkgevers en medewerkers terecht bij de helpdesk van het Kennispunt Financiële Rechtspositie. Als werknemer heeft u geen toestemming nodig van de werkgever. De helpdesk helpt u om uw vraag scherp te krijgen en u op het juiste spoor te zetten in het woud van relevante regelingen. Denk aan het beantwoorden van korte vragen die gaan over financiële rechtspositie, financiële gevolgen bij een voorgenomen loopbaanstap, bij ziekte of ontslag. De helpdesk is te bereiken via het nummer 06 52 40 63 98 op:
•    maandag tussen 09.00 uur en 12.00 uur;
•    woensdag tussen 14.00 uur en 17.00 uur;
•    vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur.

Contact en kosten

Deze dienstverlening vindt voor rekening van de werkgever plaats. In veel gevallen vallen de reguliere diensten van het Kennispunt Financiële Rechtspositie onder de zogenaamde afgefinancierde budgetfinanciering. Als u als werkgever een specifieke vraag heeft, neem dan contact met ons op waarbij dan blijkt of uw vraag onder de budgetfinanciering valt of als een op maat gesneden advies waarbij een maatwerkberekening van toepassing is. Kijk voor de tarieven in de PDC 2018.