EC O&P biedt advies, voorlichting en begeleiding op het gebied van de instroom en het behoud van mensen met een arbeidsbeperking (uit de doelgroep banenafspraak). Wij richten ons op leidinggevenden, HR-adviseurs, werkbegeleiders en andere professionals binnen de rijksoverheid.

De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland en staat open voor iedereen die naar vermogen kan werken. Mensen uit de doelgroep banenafspraak hebben vaak een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Om deze groep te helpen, garandeert de rijksoverheid dat er in de periode 2014 tot 2024 een vastgesteld aantal banen wordt gerealiseerd voor mensen uit deze groep. Dit komt voort uit het Sociaal Akkoord 2013, waarin kabinet en sociale partners hierover een afspraak hebben gemaakt.

EC O&P geeft samen met de rijksorganisaties uitvoering aan de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking. We ondersteunen werkgevers bij het Rijk die voortvarend aan de slag willen gaan met de invulling van de banenafspraak. Voor vragen en wensen neemt u contact op met EC O&P Team Inclusief.

We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We verwijzen u graag naar de privacy melding van dit formulier of naar onze privacy verklaring voor extra informatie.

Functiecreatie en jobcarving

We geven u advies bij het creëren van een functie en jobcarving voor een medewerker met een arbeidsbeperking.
Lees meer

Werving en selectie

Wilt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen? EC O&P helpt u graag bij uw zoektocht. We zoeken naar geschikt werk en geschikte cv’s, dragen kandidaten voor, adviseren en gaan in gesprek met de klant.
Lees meer

Meet-and-greet

Leidinggevenden, HR-adviseurs of werkbegeleiders laten we graag kennismaken met potentiële medewerkers met een arbeidsbeperking.
Lees meer

Procesadvies

We adviseren u bij het maken van de juiste keuzes voor de aanstelling van een medewerker. We gaan na of er financiële tegemoetkomingen zijn en mogelijkheden voor het aanpassen van de werkplek. Maar ook adviseren we wat u kunt doen bij ziekteverzuim.
Lees meer

Rondetafelgesprek

EC O&P houdt rondetafelgesprekken met leidinggevenden, HR-adviseurs, teams en werkbegeleiders. Tijdens de gesprekken geven we antwoord op vragen en wensen over de medewerker met een arbeidsbeperking. Graag nodigen we u uit voor een rondetafelgesprek.
Lees meer

Interne jobcoaching

Een jobcoach zorgt voor extra en persoonlijke begeleiding van medewerkers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek.
Lees meer

Loopbaanbegeleiding van medewerkers met arbeidsbeperking

EC O&P begeleidt medewerkers met een arbeidsbeperking bij een volgende loopbaanstap, bij een aflopend contract en bij vrijwillige mobiliteit.
Lees meer

WW-casemanagement

EC O&P zet WW-casemanagement in om samen met de medewerker ander werk te vinden. Er zijn ook trajecten voor medewerkers met een arbeidsbeperking.
Lees meer

Intervisie begeleiding medewerker met een arbeidsbeperking

EC O&P houdt intervisie met betrokkenen die een medewerker met een arbeidsbeperking begeleiden. Intervisie is voor leidinggevenden en werkbegeleiders.
Lees meer

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen aan:

Voor leidinggevenden: Leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking

Tijdens de training leert u wat er van u wordt verwacht, wat wel en wat niet werkt en hoe u specifiek gedrag herkent, begrijpt en daarmee omgaat. U bent na deze workshop goed voorbereid op en geïnformeerd over (de diversiteit van) mensen met een arbeidsbeperking en de specifieke aspecten die hand in hand gaan met leidinggeven aan deze doelgroep.

Trainingsdata:

  • 13 september 2018
  • 25 oktober 2018
  • 6 december 2018

Voor werkbegeleiders: Begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking

Tijdens de training krijgt u inzicht in de rol van begeleider, welke taken daar wel en niet bij horen en welke hulpbronnen u daarbij kunt inschakelen. U leert specifieke gespreksvaardigheden gericht op communicatie met mensen met een arbeidsbeperking. Ook vertellen we meer over (de diversiteit van) arbeidsbeperkingen en de specifieke aspecten die daarmee hand in hand gaan.

Trainingsdata:

  • 6 september 2018
  • 18 oktober 2018
  • 29 november 2018

Training voor medewerkers met een arbeidsbeperking

Naast de al bestaande trainingen voor leidinggevenden en werkbegeleiders heeft Team Inclusief op verzoek van ministeries een nieuwe training specifiek voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze training richt zich op de ‘Sociale vaardigheden en een professionele houding voor participanten’. Deze training is geschikt voor medewerkers die in de uitvoering eenvoudige taken verrichten. Heeft u interesse? Stem dit af met uw leidinggevende.

Trainingen voor HR-adviseurs
Voor HR geven we in company-trainingen. Neem contact met ons op voor nadere informatie.

Aanmelden

Toolbox Inclusief

Toolbox Inclusief geeft antwoord op vragen van werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap. De informatie is algemeen waar het kan en specifiek waar het moet. Dit is bestemd voor leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders. De aanwijzingen en tips maken het makkelijker om werknemers aan te nemen, te behouden en te laten doorstromen. De focus van de Toolbox is nu realisatie van de banenafspraak. Voor vragen neemt u contact op met EC O&P.

Achtergrondinformatie over de banenafspraak

Contact

Voor (overige) vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.

Privacy

We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwijzen u graag naar onze privacy verklaring en de specifieke privacy melding.