EC O&P adviseert en begeleidt bij de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking (uit de doelgroep banenafspraak). Met specifieke expertise en de kennisfunctie geven we rijksbreed advies, voorlichting en begeleiding. EC O&P helpt rijksorganisaties op maat.

Expertise en kennisfunctie

De specifieke expertise en de kennisfunctie voor de instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking is bij EC O&P geborgd. EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak. Voor vragen en wensen neemt u contact op met EC O&P Team Inclusief.

Wij delen graag nieuws en best practices rondom de banenafspraak in onze nieuwsbrief UPdate Inclusief Rijk. Lees meer.

Functiecreatie en jobcarving

We adviseren bij het creëren van een functie en jobcarving voor een medewerker met een arbeidsbeperking. Lees meer.

Werving en selectie

EC O&P helpt bij de zoektocht om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. We zoeken naar geschikt werk, naar geschikte cv’s, dragen kandidaten voor, adviseren en gaan in gesprek met de klant. Lees meer.

Meet-and-greet

Leidinggevenden, HR-adviseurs of werkbegeleiders laten we graag kennismaken met potentiële medewerkers met een arbeidsbeperking. Lees meer.

Procesadvies

We adviseren bij het maken van de juiste keuzes voor de aanstelling van een medewerker. We gaan na of er financiële tegemoetkomingen zijn en welke mogelijkheden er zijn voor het aanpassen van de werkplek. Maar ook adviseren we wat te doen bij ziekteverzuim. Lees meer.

Rondetafelgesprek

EC O&P houdt rondetafelgesprekken met leidinggevenden, HR-adviseurs, teams en werkbegeleiders. Tijdens de gesprekken geven we antwoord op vragen en wensen over de medewerker met een arbeidsbeperking. Graag nodigen we u uit voor een rondetafelgesprek. Lees meer.

Interne jobcoaching

Een jobcoach zorgt voor extra en persoonlijke begeleiding van medewerkers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek. Lees meer.

Loopbaanbegeleiding van medewerkers met arbeidsbeperking

EC O&P begeleidt medewerkers met een arbeidsbeperking bij een volgende loopbaanstap, bij een aflopend contract als bij vrijwillige mobiliteit. Lees meer.

WW-casemanagement

EC O&P zet WW-casemanagement in om samen met de medewerker ander werk te vinden. Er zijn ook trajecten voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Lees meer.

Trainingen

We bieden diverse trainingen:

Intervisie begeleiding medewerker met een arbeidsbeperking

EC O&P houdt intervisie met betrokkenen die een medewerker met een arbeidsbeperking begeleiden. Intervisie is voor leidinggevenden en werkbegeleiders. Lees meer.

Toolbox Inclusief

Toolbox Inclusief geeft antwoord op vragen van werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap. De informatie is algemeen waar het kan en specifiek waar het moet. Dit is bestemd voor leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders. De aanwijzingen en tips maken het makkelijker om werknemers aan te nemen, te behouden en te laten doorstromen. De focus van de Toolbox is nu realisatie van de banenafspraak. Voor vragen neemt u contact op met EC O&P.

Achtergrondinformatie

Dit is interessante aanvullende informatie over de invulling van de banenafspraak:

Contact

Voor (overige) vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.

De rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland en staat open voor iedereen die naar vermogen kan werken, ook voor mensen uit de doelgroep banenafspraak. Zij hebben vaak een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Om deze groep te helpen, garandeert de rijksoverheid dat er in de periode 2014 tot 2024 in totaal 3340 banen worden gerealiseerd voor mensen uit deze doelgroep. Dit komt voort uit het Sociaal Akkoord 2013, waarin kabinet en sociale partners hierover een afspraak hebben gemaakt. EC O&P geeft hier samen met de rijksorganisaties uitvoering aan de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking.

 

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de Participatiewet. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Vind hier meer informatie over de Participatiewet.