EC O&P biedt advies, voorlichting en begeleiding op het gebied van de instroom en het behoud van mensen met een arbeidsbeperking (uit de doelgroep banenafspraak). Wij richten ons op leidinggevenden, HR-adviseurs, werkbegeleiders en andere professionals binnen de rijksoverheid.

De Rijksoverheid is een van de grootste werkgevers van Nederland en staat open voor iedereen die naar vermogen kan werken. Mensen uit de doelgroep banenafspraak hebben vaak een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Om deze groep te helpen, garandeert de rijksoverheid dat er in de periode 2014 tot 2024 een vastgesteld aantal banen wordt gerealiseerd voor mensen uit deze groep. Dit komt voort uit het Sociaal Akkoord 2013, waarin kabinet en sociale partners hierover een afspraak hebben gemaakt.

EC O&P geeft samen met de rijksorganisaties uitvoering aan de instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking. We ondersteunen werkgevers bij het Rijk die voortvarend aan de slag willen gaan met de invulling van de banenafspraak. Voor vragen en wensen neemt u contact op met EC O&P Team Inclusief.

Functiecreatie en jobcarving

We geven u advies bij het creëren van een functie en jobcarving voor een medewerker met een arbeidsbeperking.
Lees meer

Werving en selectie

Wilt u iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen? EC O&P helpt u graag bij uw zoektocht. We zoeken naar geschikt werk en geschikte cv’s, dragen kandidaten voor, adviseren en gaan in gesprek met de klant.
Lees meer

Meet-and-greet

Leidinggevenden, HR-adviseurs of werkbegeleiders laten we graag kennismaken met potentiële medewerkers met een arbeidsbeperking.
Lees meer

Procesadvies

We adviseren u bij het maken van de juiste keuzes voor de aanstelling van een medewerker. We gaan na of er financiële tegemoetkomingen zijn en mogelijkheden voor het aanpassen van de werkplek. Maar ook adviseren we wat u kunt doen bij ziekteverzuim.
Lees meer

Rondetafelgesprek

EC O&P houdt rondetafelgesprekken met leidinggevenden, HR-adviseurs, teams en werkbegeleiders. Tijdens de gesprekken geven we antwoord op vragen en wensen over de medewerker met een arbeidsbeperking. Graag nodigen we u uit voor een rondetafelgesprek.
Lees meer

Interne jobcoaching

Een jobcoach zorgt voor extra en persoonlijke begeleiding van medewerkers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek.
Lees meer

Loopbaanbegeleiding van medewerkers met arbeidsbeperking

EC O&P begeleidt medewerkers met een arbeidsbeperking bij een volgende loopbaanstap, bij een aflopend contract en bij vrijwillige mobiliteit.
Lees meer

WW-casemanagement

EC O&P zet WW-casemanagement in om samen met de medewerker ander werk te vinden. Er zijn ook trajecten voor medewerkers met een arbeidsbeperking.
Lees meer

Intervisie begeleiding medewerker met een arbeidsbeperking

EC O&P houdt intervisie met betrokkenen die een medewerker met een arbeidsbeperking begeleiden. Intervisie is voor leidinggevenden en werkbegeleiders.
Lees meer

Trainingen

Wij bieden diverse trainingen aan:

Toolbox Inclusief

Toolbox Inclusief geeft antwoord op vragen van werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap. De informatie is algemeen waar het kan en specifiek waar het moet. Dit is bestemd voor leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders. De aanwijzingen en tips maken het makkelijker om werknemers aan te nemen, te behouden en te laten doorstromen. De focus van de Toolbox is nu realisatie van de banenafspraak. Voor vragen neemt u contact op met EC O&P.

Achtergrondinformatie over de banenafspraak

            2018 - editie december
            2018 - editie oktober
            2018 - editie juli
            2018 - editie april
            2017 - editie november
            2017 - editie september
            2017 - editie juli

Contact

Voor (overige) vragen en wensen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum EC O&P.

Privacy

We behandelen uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij verwijzen u graag naar onze privacy verklaring en de specifieke privacy melding.

Hoort bij