Functiecreatie en jobcarving

In het Sociaal Akkoord 2013 is de afspraak gemaakt dat medewerkers met een arbeidsbeperking bij het Rijk instromen. Functiecreatie en jobcarving zijn mogelijkheden om hier invulling aan te geven. UBR Personeel adviseert en begeleidt.

Functiecreatie

Functiecreatie betekent het anders inrichten van bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken. Eenvoudige taken worden samengevoegd tot één of meerdere functies die geschikt zijn voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Hierdoor kan geschoold personeel beter worden ingezet voor het werk waarvoor ze zijn opgeleid. 

Jobcarving

Bij jobcarving benoemt u onderdelen in bestaande functies die goed uitgevoerd kunnen worden door medewerkers met een arbeidsbeperking. Eventueel uitgebreid met nieuw te vormen taken. Dit houdt in, dat de bestaande functie blijft bestaan, en wordt verlicht door er taken uit te halen. Hier gaat het vaak om eenvoudige taken in de betreffende functie. Het betreft hier geen optionele werkzaamheden maar werk dat echt elke dag wordt uitgevoerd.

Kosten

Functiecreatie en jobcarving valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met UBR Personeel hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij Personeel. Dat doet u door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

Aanvraagformulier

U vraagt bij EC O&P aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van EC O&P.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Hoort bij