Interne jobcoaching

Een jobcoach zorgt voor extra en een persoonlijke begeleiding van medewerkers met een beperking (en de werkgever) op de werkplek. Je kunt een jobcoach aanvragen voor een medewerker uit de doelgroep banenafspraak.

Een interne jobcoach helpt bij het inwerken. Of geeft advies voor een programma om het werk te leren zodat het goed blijft gaan op de werkvloer. Ook kan een jobcoach de werkgever en werknemer ondersteunen om het werk geschikt te maken.

Voor wie

Interne jobcoaching is voor medewerkers uit de doelgroep banenafspraak en voor mensen met een arbeidsbeperking die in tijdelijke of vaste dienst van de rijksoverheid zijn. Een interne jobcoach is aan te vragen als er geen externe jobcoach is aangewezen. Bijvoorbeeld via een re-integratiebureau. Of als de externe jobcoaching stopt en de werkgever het toch prettig vindt als deze begeleiding wordt voortgezet.

Voor de werkgever

De jobcoach geeft alleen extra begeleiding aan een medewerker met een arbeidsbeperking. Waar nodig kan de jobcoach de leidinggevende of de werkbegeleider adviseren en ondersteunen om de medewerker met een arbeidsbeperking te begeleiden. Denk aan: advies over hoe het werk en de werkomgeving kan afstemmen op de medewerker: in werkprocessen, werkplek en samenwerking met collega’s.

Begeleiding

Interne jobcoaching bestaat uit:

  • intakegesprek;
  • opstellen van een begeleidingsovereenkomst met de gemaakte afspraken;
  • de inzet van de jobcoach;
  • tijdens het begeleidingstraject zijn er diverse evaluatiemomenten.

Elk begeleidingstraject is maatwerk en de doorlooptijd verschilt per medewerker en traject.

Kosten

Interne jobcoaching valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met UBR Personeel hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

De inzet van een jobcoach valt onder maatwerk voor een medewerker die niet valt in de doelgroepregister van het UWV.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij UBR Personeel. Dat doe je door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

Aanvraagformulier Interne jobcoaching

Aanvraag

U vraagt bij UBR Personeel aan: *

dd-mm-jjjj

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn met de inzet van een interne jobcoach voor een medewerker met een arbeidsbeperking.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Geslacht

Gegevens HR-adviseur

Geslacht

Gegevens werkbegeleider

Aanspreekvorm

Gegevens medewerker

Geslacht

Korte omschrijving

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor jobcoaching. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronding van uw jobcoachingstraject worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij