Intervisie

UBR Personeel houdt intervisie met betrokkenen die een medewerker met een arbeidsbeperking begeleiden. In intervisie leert men van en met elkaar en deelt u ervaringen. Wij begeleiden de intervisiebijeenkomsten met inhoudelijke kennis van deze doelgroep.

Voor wie

Intervisie is er voor werkbegeleiders en leidinggevenden die een medewerkers met een arbeidsbeperking begeleiden.

Wat houdt intervisie in?

Intervisie is een georganiseerd gesprek tussen collega's. Onderwerp van gesprek is de begeleiding van een medewerker met een arbeidsbeperking en de daaraan gerelateerde problemen. Het proces wordt begeleid door een facilitator van Personeel die het leerproces van de groep faciliteert. Het perspectief van intervisie is dat het de deskundigheid van de betrokkenen vergroot en de kwaliteit van de begeleiding verbetert. Het is een vorm van doorgaand (praktijk)leren.

De meerwaarde van intervisie

In de intervisie leert men van en met elkaar vanuit werksituaties. Er wordt methodisch gewerkt. Zo wordt niet alleen gewerkt aan een concrete oplossing voor de vraag die door een of meerdere deelnemers wordt ingebracht, maar helpen de deelnemers elkaar (en zichzelf) ook om om te gaan met een bepaalde situatie.

Vertrouwelijk

Wat tijdens intervisie wordt besproken blijft vertrouwelijk. In intervisie is het belangrijk dat u vrijuit kan spreken. U kunt er vanuit gaan dat wat u inbrengt, over een casus en/of over uzelf, binnen de muren blijft van de intervisiebijeenkomst.

Kosten

Intervisie valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met UBR Personeel hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten- en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij Personeel. Dat doet u door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

Aanvraagformulier

U vraagt bij EC O&P aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van EC O&P.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Hoort bij