Maatwerk voor mensen door nauwe samenwerking Inkoop en P&O bij verstrekken opdrachten

Sinds 1 januari 2018 is de aanpak 'Maatwerk voor Mensen' (social return) van kracht. Met deze nieuwe aanpak werken Inkoop en P&O nauw samen om in de inkoopcontracten van het Rijk de juiste randvoorwaarden te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het opnemen van randvoorwaarden in de inkoopcontracten wil het Rijk de doelgroep weer aan de slag helpen. Het creëren van maatschappelijk meerwaarde staat hierbij steeds centraal en in deze aanpak is er ruimte voor maatwerk.

Social return

Sinds 2011 past de Rijksoverheid social return toe. Social return is een aanpak om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Inkopers van overheden kunnen, bij het verstrekken van opdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van een opdracht.

Proeftuinen

Bij de invulling van de social returnverplichting kijken we samen met de leverancier hoe zij kandidaten het best naar werk kunnen begeleiden. Hiervoor zijn een aantal proeftuinen gelanceerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Social Return kandidaten van de leverancier die een werkervaringsplek bij de Rijksoverheid krijgen. Als dit wederzijds goed bevalt, wordt gekeken of een van de partijen de kandidaat werk voor langere tijd kan bieden.

Adviesteam

Om deze werkwijze te ondersteunen is BZK bezig met het inrichten van een multidisciplinair Adviesteam. Wij nodigen projectmanagers van de Banenafspraak en HR managers van harte uit om contact met ons op te nemen. Samen kunnen we verkennen of er projecten of doelgroepen zijn die wij samen met leveranciers verder kunnen helpen.

Meer informatie

Heb je interesse of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Susanne van den Oudenhoven: susanne.oudenhovenhoven@minbzk.nl of 06 46152009.

Hoort bij