Procesadvies medewerkers met een arbeidsbeperking

UBR Personeel adviseert en geeft aanvullende begeleiding aan leidinggevenden, HR-adviseurs en rijksorganisaties na het selecteren van een medewerker met een arbeidsbeperking.

Het kan gaan om:

  • de aanstelling van de medewerker;
  • financiële tegemoetkomingen;
  • advies over aanpassingen van de werkplek en andere mogelijke voorzieningen;
  • opleidingsmogelijkheden;
  • ziekteverzuim (in verband met compensatie van de salariskosten en ter voorkoming van boetes vanuit UWV);
  • advies over en begeleiding van de medewerker met een arbeidsbeperking;
  • begeleiding als een plaatsing niet succesvol blijkt.

Personeel begeleidt ook de mobiliteit van medewerkers met een arbeidsbeperking (doorstroom en uitstroom).

Rondetafelgesprek

Meld u aan voor een rondetafelgesprek als u van plan bent een medewerker met een arbeidsbeperking aan te nemen. De gesprekken houden we ook om aanvullende informatie te geven als u al iemand hebt aangenomen. Lees meer.

Kosten

Procesadvies valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met UBR Personeel hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij Personeel. Dat doet u door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel

Aanvraagformulier

U vraagt bij EC O&P aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van EC O&P.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Hoort bij