Procesadvies medewerkers met een arbeidsbeperking

EC O&P adviseert en geeft aanvullende begeleiding aan leidinggevenden, HR-adviseurs en rijksorganisaties na het selecteren van een medewerker met een arbeidsbeperking.

Het kan gaan om:

  • de aanstelling van de medewerker;
  • financiële tegemoetkomingen;
  • advies over aanpassingen van de werkplek en andere mogelijke voorzieningen;
  • opleidingsmogelijkheden;
  • ziekteverzuim (in verband met compensatie van de salariskosten en ter voorkoming van boetes vanuit UWV);
  • advies over en begeleiding van de medewerker met een arbeidsbeperking;
  • begeleiding als een plaatsing niet succesvol blijkt.

EC O&P begeleidt ook de mobiliteit van medewerkers met een arbeidsbeperking (doorstroom en uitstroom).

Rondetafelgesprek

Meld u aan voor een rondetafelgesprek als u van plan bent een medewerker met een arbeidsbeperking aan te nemen. De gesprekken houden we ook om aanvullende informatie te geven als u al iemand hebt aangenomen. Lees meer.

Kosten

Procesadvies valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met EC O&P hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij EC O&P. Dat doet u door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. U kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neemt u contact op met het Klantcontactcentrum van EC O&P

Aanvraagformulier

U vraagt bij EC O&P aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van EC O&P.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef *

Gegevens HR-adviseur

Aanhef *

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

Hoort bij