Rondetafelgesprek

UBR Personeel houdt met leidinggevenden, HR-professionals, teams en of werkbegeleiders rondetafelgesprekken. Dan praten we over instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking en hoe we samen toewerken naar het creëren van draagvlak binnen jouw afdeling voor de inzet van een medewerker met een arbeidsbeperking.  

Met een rondetafelgesprek bereidt je jouw afdeling zo optimaal mogelijk voor op de komst van een medewerker met een arbeidsbeperking. Onderwerpen die de revue passeren:

  • Wat is een medewerker met een arbeidsbeperking?
  • Hoe ziet de begeleiding eruit? Wie doet wat?
  • Wat betekent dit voor de afdeling?
  • Wat wordt van jou verwacht?

Als er vragen zijn over een specifieke arbeidsbeperking, kan een specialist aanschuiven.

Het dialoogspel kan een onderdeel zijn van het gesprek. Hiervoor zijn de procesbegeleiders van Personeel getraind door met het spel de dialoog aan te gaan. Dit spel is ontstaan vanuit het initiatief Collega’s Maken het Verschil en is ontwikkeld in opdracht van FNV en Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid/WerkgeversServicepunt Haaglanden.

Kosten

Het faciliteren van een rondetafelgesprek valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met UBR Personeel hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanmelden en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij UBR Personeel. Dat doe je door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

rondetafelgesprek medewerkers met een arbeidsbeperking

Gegevens aanvrager

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor een rondetafelgesprek. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na een rondetafelgesprek worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *