Werving en selectie medewerkers met een arbeidsbeperking

UBR Personeel helpt en adviseert bij het plaatsen van medewerkers met een arbeidsbeperking. Na een intakegesprek begeleiden we de werving en selectie.

Wij zetten ons uitgebreide landelijk netwerk in bij het zoeken naar geschikte cv's. Na het vaststellen van een definitieve takenpakket is de doorlooptijd voor het vinden van een medewerker met een arbeidsbeperking ongeveer 4 tot 6 weken.

Meet-and-greet

Leidinggevenden, HR-professionals of werkbegeleiders laten we graag kennismaken met potentiële medewerkers met een arbeidsbeperking. Lees meer.

Advies over het vervolgproces

We adviseren bij het maken van de juiste keuzes voor de aanstelling van een medewerker. We gaan na of er financiële tegemoetkomingen zijn en welke mogelijkheden er zijn voor het aanpassen van de werkplek. Maar ook adviseren we wat te doen bij ziekteverzuim. Lees meer.

Mantel inhuur arbeidsparticipanten

Vanaf 1 juli is de Europese aanbesteding voor de inhuur van mensen met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister van kracht. Lees meer.

Kosten

Werving en selectie valt onder de voorfinanciering 2018. Organisaties die geen dienstverleningsafspraak (DVA) met UBR Personeel hebben afgesloten, kunnen op basis van een offerte gebruikmaken van deze dienstverlening. Kosten staan in onze Producten en dienstencatalogus.

Aanvraag en contact

Leidinggevenden, HR-adviseurs en werkbegeleiders kunnen een aanvraag doen bij Personeel. Dat doe je u door onderstaand elektronisch aanmeldformulier volledig in te vullen. Je kunt het formulier niet tussentijds opslaan.

Voor vragen neem je contact op met het Klantcontactcentrum van UBR Personeel.

Aanvraagformulier

U vraagt bij UBR Personeel aan: *

Selecteer welk product u aanvraagt omtrent werving en selectie en/of procesadvies voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Gaat de opdrachtgever akkoord met de aanvraag? *

Door ‘ja’ aan te kruisen verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de eventuele kosten die verbonden zijn aan de begeleiding van UBR Personeel.

Gegevens organisatie

Gegevens leidinggevende

Aanhef

Gegevens HR-adviseur

Aanhef

Vul hier aanvullingen in op je aanvraag.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen. Ook gebruiken wij uw gegevens voor facturatie. Uw persoonsgegevens worden 2 jaar bewaard.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij verzamelen uw gegevens om uw aanvraag in behandeling te nemen.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

We ontvangen uw persoonsgegevens en gebruiken dit voor de registratie van uw aanvraag voor functiecreatie en jobcarving. Uw gegevens worden bij een maatwerk- en offerte-opdracht gebruikt door de financiële administratie voor de facturatie. De persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

2 jaar na afronding van de functiecreatie of jobcarving worden uw gegevens voor de aanmelding verwijderd. Als betrokkene heeft u het recht tot inzage, rectificatie en vernietiging. Daarnaast kunt u bezwaar tegen de verwerking maken. We verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor extra informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *

Hoort bij