Welkom bij het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren

Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt de rechtspositie van  rijksambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde als die van medewerkers in het bedrijfsleven. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. De nieuwe rechtspositie gaat waarschijnlijk op 1 januari 2020 in.

De voorbereidingen voor de invoering van de nieuwe rechtspositie zijn in volle gang. Op deze pagina’s vindt u informatie over het waarom, wat er wel of niet gaat veranderen en wat dat voor uw rol als HR-adviseur/ P&O-medewerker betekent. Let op: er kunnen nu al gevolgen ontstaan bij het aangaan of verlengen van tijdelijke aanstellingen die doorlopen tot na 1 januari 2020!
 

De belangrijkste veranderingen in vogelvlucht:
 

De volgende onderwerpen komen aan bod in dit kennispunt:

Verandering ketenbepaling tijdelijke dienstverbanden

Een belangrijke verandering die de nieuwe rechtspositie voor ambtenaren met zich meebrengt, is de ketenbepaling voor tijdelijke dienstverbanden. In een factsheet en een animatiefilm lichten we de ketenbepaling toe.

Opleidingen en voorlichtingsactiviteiten

Uiteraard krijgen HR-adviseurs en medewerkers P&O alle ondersteuning die ze nodig hebben om zich voor te bereiden op de nieuwe rechtspositie. Onder meer in de vorm van opleidingen. Hier vindt u een overzicht van het aanbod.

Verandert er iets aan de rol van de OR?

Aan de positie van de ondernemingsraden verandert niets door de nieuwe rechtspositie. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is zowel in de huidige situatie als na de inwerkingtreding van de Wnra onverkort van toepassing.

Met de nieuwe rechtspositie gaan de regels van het private arbeidsrecht en daarmee ook van het private collectieve arbeidsovereenkomsten (cao-)recht gelden. Het private cao-recht is op andere principes gebouwd en zorgt ervoor dat de overheidssectoren voor een deel te maken krijgen met andere processen en procedures dan voorheen.

Naast de arbeidsovereenkomst is de belangrijkste verandering waarmee overheidswerkgevers en ambtenaren te maken krijgen, dat de rechtspositieregelingen (waaronder het ARAR) worden vervangen door cao’s. Nu wordt al vaak gesproken over het sluiten van cao’s bij de overheid, maar dit zijn eigenlijk arbeidsvoorwaardenovereenkomsten die nog moeten worden omgezet in de rechtspositieregelingen. Het zijn dus niet de cao’s als bedoeld in de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst. Met de komst van een ‘echte’ cao, gebaseerd op het private cao-recht, is de rechtspositie direct en rechtstreeks via de cao geregeld.

Communicatie met medewerkers
Voor medewerkers zijn en worden nieuwsberichten gemaakt om hen op de hoogte te houden van mijlpalen. Ook zijn er pagina’s op Rijksportaal/ Personeel en www.P-Direkt.nl ingericht en toegesneden Q&A’s opgesteld. Ook is voor hen een animatievideo gemaakt en komt er een reeks artikelen. Er is geregeld overleg met communicatieadviseurs van de departementen om te horen wat er leeft onder de medewerkers en hoe daar met communicatie op kan worden ingespeeld. Signalen van medezeggenschapsorganen zijn vanzelfsprekend ook meer dan welkom.
In de volgende fase, de implementatie, gaan medewerkers meer merken van de veranderingen. Zij ontvangen in ieder geval een informatieve brief over de omzetting van de eenzijdige aanstelling naar een tweezijdig arbeidscontract, met daarbij meer informatie over de veranderingen. P-Direkt zal dan de communicatie richting medewerkers op zich nemen. Departementen die dat willen zullen daarnaast nog aanvullende communicatie verzorgen.

Documentatie en links

Op deze pagina hebben we een aantal belangrijke documenten en links verzameld, zoals het plan van aanpak voor de invoering van de nieuwe rechtspositie en een overzicht van rijksbrede arbeidsvoorwaardelijke regelingen. Suggesties voor aanvullingen zijn uiteraard welkom. Mail naar: kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl.

Vraag en antwoord over de nieuwe rechtspositie

Een aantal vragen over de (invoering van) de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren komt vaak terug. We beantwoorden ze graag. In dit document vindt u de meest gestelde vragen over de nieuwe rechtspositie van rijksambtenaren en antwoorden. Lees verder.

Contact en openingstijden Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren

HRM’ers en leidinggevenden kunnen bij het Kennispunt nieuwe rechtspositie rijksambtenaren van EC O&P terecht met vragen over de nieuwe rechtspositie en de gevolgen hiervan.

Het Kennispunt verzorgt voor HR-adviseurs en leidinggevenden ook presentaties op maat over de nieuwe rechtspositie. Neem hiervoor contact met ons op.

Telefonisch

Bel met 06 - 25 63 21 86
Geopend op maandag en donderdag (hele dag)

E-mail

Mail naar kennispuntnieuwerechtspositie@rijksoverheid.nl. Na ontvangst van de mail nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.